| | |Menu główne

Dywidenda

Dywidenda

2015

Wysokości dywidendy: 811 710,00 zł, na którą składał zysk netto PROCAD SA za rok obrotowy 2014 w kwocie 792 099,29 zł oraz niepodzielona część zysku z lat ubiegłych w kwocie 19 610,71 zł. Część dywidendy (82 671,68 zł) przypadająca na 1 181 024 szt. skupionych przez spółkę akcji własnych została przekazana na kapitał zapasowy.
Dywidenda przypadająca na 1 akcję: 0,09 zł
dzień ustalenia prawa do dywidendy: 8 maja 2015 r.
dzień wypłaty dywidendy na dzień: 25 maja 2015 r.

 

2014

Wysokości dywidendy: 631 330,00 zł, na którą składał zysk netto PROCAD SA za rok obrotowy 2013. Część dywidendy (82 671,68 zł) przypadająca na 1 181 024 szt. skupionych przez spółkę akcji własnych została przekazana na kapitał zapasowy.
Dywidenda przypadająca na 1 akcję: 0,07 zł
dzień ustalenia prawa do dywidendy: 23 maja 2014 r.
dzień wypłaty dywidendy na dzień: 9 czerwca 2014 r.

 

2013

Wysokości dywidendy: 626 686,69 zł, na którą składał zysk netto PROCAD SA za rok obrotowy 2012 w kwocie 692 728,70 zł oraz niepodzielona część zysku z lat ubiegłych w kwocie 4 643,31 zł. Część dywidendy (82 671,68 zł) przypadająca na 1 181 024 szt. skupionych przez spółkę akcji własnych została przekazana na kapitał zapasowy.
Dywidenda przypadająca na 1 akcję: 0,07 zł
dzień ustalenia prawa do dywidendy: 26 czerwca 2013 r.
dzień wypłaty dywidendy na dzień: 11 lipca 2013 r.

 

2011

Wysokości dywidendy: 811 710,00 zł, na którą składał zysk netto PROCAD SA za rok obrotowy 2010 w kwocie 692 728,70 zł oraz niepodzielona część zysku z lat ubiegłych w kwocie 118 981,30 zł. Część dywidendy przypadająca na 1 181 024 szt skupionych przez spółkę akcji własnych została przekazana na kapitał zapasowy.
Dywidenda przypadająca na 1 akcję: 0,09 zł
dzień ustalenia prawa do dywidendy: 20 maja 2011 r.
dzień wypłaty dywidendy na dzień: 8 czerwca 2011 r.

 

2010

Wysokości dywidendy: 324 270,64 zł, na którą składał zysk netto PROCAD SA za rok obrotowy 2009. Część dywidendy przypadająca na skupione przez spółkę akcje własne została przekazana na kapitał zapasowy.
Dywidenda przypadająca na 1 akcję: 0,04 zł
dzień ustalenia prawa do dywidendy: 10 czerwca 2010 r.
dzień wypłaty dywidendy na dzień: 30 czerwca 2010 r.

 

2009

Wysokości dywidendy: 1 082 280 zł, na którą składały się: w całości zysk netto PROCAD SA za rok obrotowy 2008 w kwocie 973 437,56 zł oraz niepodzielona część zysku z lat ubiegłych w kwocie
108 842,44 zł Część dywidendy przypadająca na skupione przez spółkę akcje własne została przekazana na kapitał zapasowy.
Dywidenda przypadająca na 1 akcję: 0,12 zł
dzień ustalenia prawa do dywidendy: 9 lipca 2009 r.
dzień wypłaty dywidendy na dzień: 28 lipca 2009 r.