| | |Menu główne

Walne zgromadzenie

Walne zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki PROCAD SA. Jego podstawowe kompetencje zostały określone w Statucie Spółki i Regulaminie WZA.

Regulamin Walnego Zgromadzenia PROCAD SA Pobierz Plik