| | |Menu główne

Wspieramy projekt A<24 x Miasto Muzyki

W dniach 11-12 marca w Katowicach odbędzie się A<24 2017 x Miasto MuzykiA<24 to ogólnopolski 24-godzinny maraton projektowy. Idea wydarzenia opiera się na 4 głównych filarach: badaniach, wiedzy, interdyscyplinarności i innowacyjności. Wydarzenie jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich studentów i absolwentów kierunków miejskich (architektura, urbanistyka, gospodarka przestrzenna, socjologia miasta, grafika, wzornictwo i pokrewne)

Muzyka usprawnia procesy projektowe, ale czy projektowanie daje możliwość kreowania procesów muzycznych? Jakie działania przestrzenne, społeczne i ekonomiczne powinny podjąć Katowice, żeby każdy czuł, że to faktycznie muzyka jest nowym symbolem miasta? Katowice jako miasto kreatywne UNESCO w dziedzinie muzyki poszukują swojej tożsamości. Potrzebny jest rytm, który umożliwi zmianę wizerunku i da nowe impulsy kulturotwórcze jego mieszkańcom. Nadać możemy go tylko wspólnie, działając razem i stymulując kulturę muzyczną Katowic.

PROCAD lubi wspierać nieszablonowe i ciekawe inicjatywy, czego przykładem może być ubiegłoroczne wsparcie dla projektu Hyperloop Polska. Dlatego wspólnie z HP oraz 3DGence użycza na potrzeby projektu 8 stacji roboczych Zbook 15G3 oraz drukarkę 3DGence One.

Szczegółowe informacje i program na stronie projektu: www.a24.antyrama.org