| | |Menu główne

Konstrukcja spawana w Autodesk Inventor

W tym artykule przedstawiamy proces projektowanie zespołu konstrukcji spawanej, który jest przedłużeniem środowiska modelowania zespołu w Autodesk Inventor.

W konstrukcjach spawanych zespołu możliwe jest:

 • tworzenie zespołu
 • dodawanie elementów zespołu celem przygotowania modelu do spawania
 • dołączanie spoiny jako elementu
 • tworzenie raportu spoiny
 • sprawdzanie wytrzymałości spoiny
 • dodawanie innych elementów zespołu dla operacji obróbki końcowej

Po ukończeniu modelu spoiny, wszystkie części i elementy są zapisywane do pojedynczego pliku zespołu, który nosi nazwę konstrukcji spawanej.
Wszystkie informacje o konstrukcji spawanej, w tym szczegółowe symbole spoin i opisy ściegów spoin, mogą być automatycznie uzyskane na rysunkach. W zależności od sposobu tworzenia konstrukcji spawanej można także tworzyć rysunki reprezentujące różne etapy konstrukcji spawanej.

Po przekształceniu naszego modelu w konstrukcję spawaną,

 

jesteśmy automatycznie przekierowywani do karty „Spoina”.

 

Grupy poleceń oraz polecenia do których mamy dostęp:

 • Proces:
  • Przygotowanie – aktywuje przeglądarkę i polecenia służące do tworzenia elementów przed spajaniem i obróbką końcową
  • Spoiny – aktywuje przeglądarkę i polecenia służące do tworzenia spoin trwałych i kosmetycznych w grupach elementów kształtujących spoiny
  • Obróbka – aktywuje przeglądarkę i polecenia służące do tworzenia elementów obróbki końcowej z grupy Elementy obróbki
 • Spoina:
  • Pachwinowa – to polecenie tworzy ciągłe lub nieciągłe spoiny pachwinowe wzdłuż określonych powierzchni
  • Czołowa – to polecenie łączy dwie powierzchnie litym ściegiem spoiny
  • Kosmetyczna – to polecenie służy do tworzenia spoiny i wyświetlenia jej uproszczonej reprezentacji
  • Symbol – to polecenie tworzy odpowiedni symbol spoiny pachwinowej, czołowej lub kosmetycznej
  • Przekrój spoiny – to polecenie służy do dodawania końca do trójwymiarowego ściegu spoiny
 • Kalkulator spoiny:
 • Szkic:
  • Szkic 2D
 • Przygotowanie i obróbka

Przykład 1

Połączenie dwóch elementów (bl. ≠6x100x200 i bl. ≠10x100x200) spoiną pachwinową a4 o długości l=200 mm.

 

Obróbka powierzchni czołowej po spawaniu poprzez zmianę grubości blachy z 10 mm na 6 mm.

Raport utworzonej spoiny wygenerowany do Excel.

 

Sprawdzenie wytrzymałości spoiny pachwinowej na działanie siły zginającej Fy=5000 N (~500 kg).

Przykład 2

Połączenie dwóch elementów (bl. ≠6x50x100 – 2 szt.) spoiną czołową 6 ½ V o długości l=100 mm. Przygotowanie krawędzi jednej z blach poprzez zukosowanie.

 

Połączenie blach spoiną czołową 6 ½ V.

 

Raport utworzonej spoiny wygenerowany do Excel.

 

 

Sprawdzenie wytrzymałości spoiny czołowej na działanie siły rozciągającej Fn=10000 N (~1000 kg).

Autor: 
Krzysztof Wroński | PROCAD SA

Zamknij