| | |Menu główne
zaslepka

Model Base Definition (MBD) – Bezpośredni opis na modelu w Autodesk Inventor 2018

Program Inventor 2018 został opracowany pod kątem stale zmieniających się potrzeb współczesnego projektanta i konstruktora.

Oferując bogactwo możliwości modelowania i wydajne narzędzia do automatyzacji projektowania, program Inventor 2018 stanowi kolejny krok naprzód w profesjonalnym projektowaniu elementów inżynierii mechanicznej 3D. Ulepszenia dotyczące współdziałania umożliwiają rozproszonym, multidiscyplinarnym zespołom wspólnie pracować wydajniej na danych z różnych źródeł. Ogólny interfejs użytkownika został udoskonalony, aby zapewnić większą wydajność i elastyczność w odpowiedzi na bezpośrednie opinie klientów na całym świecie.

Powyższe wysiłki umożliwiają projektowanie, konstruowanie i współpracę w sposób szybszy i bardziej wydajny niż kiedykolwiek przedtem. 

Inżynierowie stale muszą wprowadzać innowacje w pracy projektowej w celu uzyskania lepszych produktów i bardziej wydajnych procesów. Aby pozostać konkurencyjnym, potrzebne są jeszcze szybsze i wydajniejsze narzędzia, które pomagają osiągnąć większą wydajność i produktywność. Program Inventor 2018 je zapewnia.

Definicja na podstawie modelu

Definicja na podstawie modelu (MBD) to zaawansowany nowy zestaw narzędzi do dodawania opisów, GD&T i innych informacji na temat wykonania bezpośrednio do części 3D. Zintegrowany Doradca tolerowania umożliwia sprawdzenie stanu schematu tolerowania i wyświetlenie listy potencjalnych problemów, błędów i innych informacji w przeglądarce Doradca tolerowania. Gdy model 3D zawiera opisy MBD i 3D, można odzyskać je na rysunku 2D, wyeksportować w formacie PDF 3D lub STEP AP242. 

Wskazówka: Przejdź do karty Pierwsze kroki > Galeria ćwiczeń i pobierz ćwiczenie z przewodnikiem dotyczące wymiarowania i tolerancji geometrycznych, aby zapoznać się z nowymi poleceniami. 

Definicja na podstawie modelu (MBD) to zaawansowany nowy zestaw narzędzi do dodawania opisów, GD&T i innych informacji na temat wykonania bezpośrednio do części 3D. 

Opis 3D

Aby uzyskać dostęp do poleceń opisów 3D, użyj nowej karty Opisz w pliku części i dodaj informacje na temat wykonania bezpośrednio do modelu 3D.

Użyj polecenia Element tolerancji w celu dołączania opisów GD&T, układów odniesienia i identyfikatorów bazy pomiarowej do powierzchni lub elementów części. Włącz przeglądarkę Doradca tolerowania, aby sprawdzić stan schematu tolerowania i wyświetlić informacje, takie jak:

    • Lista potencjalnie problematycznych baz pomiarowych i układów odniesienia.
    • Informacje o tym, które elementy nie są w pełni sterowane.
    • Błędy w elemencie tolerancji. 

Użyj poleceń Opis ogólny i Tekst, aby w pełni udokumentować model. 

Uwaga: Opisy 3D i reprezentacje widoku są wyświetlane podczas tworzenia pliku PDF 3D.

Pobieranie opisów na rysunkach

Nowa karta Opisy 3D w oknie dialogowym pobierania umożliwia uzyskanie informacji o definicji MBD z części i użycie ich w rysunku. Użyj listy rozwijanej Widok projektu i opcji filtru, aby wyświetlić żądane informacje.

Eksportowanie definicji MBD

Dodano obsługę plików STEP AP 242. Teraz można wyeksportować w pełni opisany model 3D, który może zostać użyty w kolejnych operacjach produkcji. Plik STEP można również dołączyć podczas eksportowania pliku PDF 3D.

 

 

 

 

Źródło: autodesk.com

Zamknij