| | |Menu główne

Jak wykonać ekstrację osi kanałów chłodzących w bryle 3D – Biuletyn Moldflow 02/2018

W tym numerze Biuletynu Moldflow zostanie przedstawiona bardzo przydatna funkcjonalność pozwalająca na sprawne przygotowanie kanałów chłodzących do analizy chłodzenia formy wtryskowej. Mianowicie, jest to narzędzie d o ekstrakcji osi kanałów chłodzących z bryły 3D i zostało ono dodane w wersji Autodesk Moldflow 2018.2. Umożliwia ono znaczącą redukcję czasu potrzebnego na przygotowanie analizy, w szczególności gdy dysponujemy jedynie bryłą formy, a układ chłodzenia jest bardzo skomplikowany. Wraz z dodaniem tego narzędzia w oprogramowaniu pojawiła się nowa możliwość prowadzenia symulacji chłodzenia, co zostanie zaprezentowane w dalszej części artykułu

Przygotowanie bryły 3D

Do przygotowania bryły 3D można wykorzystać oprogramowanie CADowskie lub dołączony do programu Autodesk Moldflow program SimStudio Tools. Posiada on specjalnie dedykowaną funkcję nazwaną Objętość płynu (Volume of Fluid). Pierwszym etapem pracy jest import modelu formy do programu. 

<strong>Rys.1</strong> Blok formy z ustawionym przezroczystym materiałem

Rys.1 Blok formy z ustawionym przezroczystym materiałem

 

Dla wygody użytkowania warto ustawić przezroczysty materiał na blok formy, dzięki czemu unikniemy pominięcia któregoś z otworów, które należy zaślepić. W tym celu korzystamy z funkcji Zaślepienie otworu.

<strong>Rys. 2</strong> Zaślepianie otworu w bryle formy

Rys. 2 Zaślepianie otworu w bryle formy

 

Po wybraniu wszystkich otworów możemy wybrać funkcję Objętość płynu i zaznaczyć blok formy wraz ze wszystkimi powierzchniami zaślepiającymi. Po wykonaniu zaznaczenia należy ustawić objętość płynu na wewnętrzną, ażeby program mógł wygenerować objętość kanałów chłodzących

<strong>Rys. 3</strong> Zaznaczanie bloku formy oraz powierzchni zamykających objętość cieczy chłodzącej

Rys. 3 Zaznaczanie bloku formy oraz powierzchni zamykających objętość cieczy chłodzącej

Przeprowadzając procedurę dla każdego obwodu chłodzącego uzyskamy objętość wszystkich kanałów chłodzących, którą należy dodać do studium w programie Autodesk Moldflow.

<strong>Rys. 4.</strong> Objętość kanałów chłodzących

Rys. 4. Objętość kanałów chłodzących

 

W celu uzyskania osi kanałów chłodzących należy wykorzystać funkcję Center Line. Przed jej użyciem należy przypisać kanałom chłodzącym właściwość Channel (3D). Po ustawieniu odpowiednich własności wystarczy wybrać stosowną opcję, aby uzyskać osie kanałów chłodzących.

<strong>Rys. 5</strong> Przygotowanie brył do ekstrakcji osi kanałów chłodzących

Rys. 5 Przygotowanie brył do ekstrakcji osi kanałów chłodzących

Ekstrakcja trwa ułamek sekundy – w przypadku kiedy układ chłodzenia jest relatywnie prosty, to nie wymaga on zazwyczaj czyszczenia. Kiedy w układzie są obecne przegrody – małe modyfikacje w postaci scalania osi mogą być konieczne do przeprowadzenia. W przypadku przegród warto usunąć nadmiarowy odcinek, który może spowodować, że program nie będzie wiedział, którą stroną ma płynąć ciecz chłodząca.

<strong>Rys.6</strog> Kanały chłodzące z zaznaczonymi wlotami i wylotami.

Rys.6 Kanały chłodzące z zaznaczonymi wlotami i wylotami.

Ze względu na wprowadzone narzędzie w oprogramowaniu pojawiła się dodatkowa możliwość definiowania kanałów chłodzących (obok już istniejącej, gdzie definiowane były jedynie wloty). Dotychczas układ chłodzący musiał być tak skonstruowany, aby program nie miał problemu ze zrozumieniem, którą stroną ciecz opuszcza formą. Teraz pojawiła się opcja zaznaczenia wlotu (Coolant Inlet) i wylotu cieczy chłodzącej z formy (Coolant Outlet) – dzięki czemu nie ma obowiązku usuwania wszystkich nadmiarowych kanałów chłodzących powstających w ramach ekstrakcji, gdyż są one uwzględniane w analizie.

Wprowadzone narzędzie stanowi znaczącą innowację oraz bardzo usprawnia przygotowanie modelu do symulacji chłodzenia. Pozwala znacząc skrócić czas na przygotowanie osi kanałów chłodzących do zaledwie kilku-kilkunastu minut. Nie ma już potrzeby ręcznego rysowania osi kanałów w programie CADowskim, dzięki czemu możemy uzyskać wyniki symulacji zdecydowanie szybciej niż dotychczas.

Opracował:
Przemysław Poszwa
Inżynier CAE/Moldflow
PROCAD SA


PROCAD SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Zdobycie przez PROCAD SA nowych rynków zbytu dzięki poszerzeniu dotychczasowej oferty o innowacyjne eksperckie usługi komputerowych analiz procesów przetwórstwa tworzyw sztucznych”. Celem przedmiotowego projektu jest podniesienie konkurencyjności rynkowej PROCAD SA dzięki rozbudowie jej oferty o nowe eksperckie inżynierskie usługi informatyczne, dedykowane producentom detali i części, głównie samochodowych, w obszarze tworzyw sztucznych, co umożliwi firmie Wnioskodawcy wejście na nowe rynki zbytu, w tym na jej ekspansję zagraniczną. Wartość projektu: 788 400,00 zł zł Dofinansowanie projektu z UE: 313 783,20 zł

Zamknij