| | |Menu główne

Współpraca programów Inventor i Fusion 360 z wykorzystaniem Autodesk Desktop Connector

Zintegrowana funkcjonalność A360 Team wykorzystywana jest do zaawansowanego zarządzania danymi i procesami przepływu informacji w najważniejszych programach Autodesk, wspomagających projektowanie i prace inżynierskie, np. Inventor, Collaboration for Revit i Fusion 360.
Krótka ilustracja filmowa A360, tutaj:

 

Użytkownicy subskrybowanych licencji Autodesk otrzymują dostęp do usługi A360. W przypadku pracy grupowej udostępniane są usługi, odpowiednio BIM 360 Team oraz Fusion Team, charakteryzujące się nieograniczoną ilością projektów udostępnianych w „chmurze”, większym zasobem pamięci do 500 GB, narzędziami pracy zespołowej z kontrolą dostępu użytkowników.

Integracja środowiska CAD z wykorzystaniem internetowych narzędzi współdzielenia danych projektowych i technologii AnyCAD, zwiększa efektywność pracy grupowej z uwzględnieniem różnorodności aplikacji wspomagających procesy tworzenia cyfrowej dokumentacji. 

 

 

Dobrym przykładem zwiększenia funkcjonalności systemu w ramach współpracy dwóch oddzielnych programów, Inventor i Fusion360, dostępnych w pakiecie Product Design & Manufacturing Collection, jest ich integracja w ramach usług internetowych Autodesk z wykorzystaniem Fusion Team i Autodesk Desktop Connector

Ogólnie określić można, że Fusion 360 to aplikacja wspomagająca prace koncepcyjne nad projektem, projektowanie części i zespołów np. w branży wzornictwa przemysłowego lub przeznaczonych do wytworzenia w technologii druku 3D. Znamienna funkcjonalność Fusion 360, to: modelowanie bryłowe (Feature Based Modeling) i swobodne (Solid Freeform Modeling), modelowanie siatkowe i inżynieria odwrotna, obliczenia numeryczne i symulacje z wykorzystaniem kalkulatorów w „chmurze”, projektowanie zespołów elektronicznych (ECAD with Fusion 360 + Eagle) oraz iteracyjne projektowanie części „Generative Design”.

Inventor jest systemem wspomagającym projektowanie przemysłowe w zakresie produktów i technologii procesów produkcyjnych. Przystosowany jest do projektowania dużych zespołów. Posiada możliwość zautomatyzowanego generowania części maszyn w oparciu o wbudowane algorytmy obliczeniowe (koła zębate, sprężyny, wałki, krzywki, przekładnie pasowe, itp.). Umożliwia zarządzanie zestawieniem komponentów, materiałów oraz tworzenie list materiałowych (BOM).

Udostępnia system do automatyzacji procesów projektowych (iLogic) oraz specjalizowane moduły do np. projektowania konstrukcji ramowych, rurociągów, wiązek kablowych lub form wtryskowych. Inventor z wykorzystaniem zintegrowanych aplikacji Factory Design Utilities, wspomaga projektowanie linii produkcyjnych w formacie 3D lub 2D (layout) i np. z systemem HSM, procesów technologicznych, generując kody sterujące obrabiarkami CNC, a z programem Nesting Utility, umożliwia pozycjonowanie części o złożonych kształtach, przeznaczonych do wycięcia z arkusza materiału (blachy, płyt stolarskich) w jednym zamocowaniu.

Jak zaznaczono powyżej, różne cechy programów Inventor i Fusion 360 skłaniają producenta oprogramowania Autodesk, do udostępniania tych aplikacji w jednym pakiecie Product Design & Manufacturing Collection, uzupełnionych dodatkowo usługami internetowymi, opartymi na programach Fusion Team i Autodesk Desktop Connector, przeznaczonych do ich integrowania i budowania tym samym, spójnego środowiska wymiany danych projektowych. Dzięki wykorzystaniu technologii AnyCAD, uzyskujemy asocjatywne połączenie danych (odniesienie do pliku) pomiędzy aplikacjami np. Inventor i Fusion360.

Celem zbudowania środowiska pracy grupowej do wymiany danych i współdzielenia plików CAD pochodzących z różnych aplikacji, niezbędne jest zainstalowanie Fusion Team i utworzenie wyodrębnionej, funkcjonalnej przestrzeni pamięci w usłudze internetowej Autodesk

Następnie, po zainstalowaniu Desktop Connector, uzyskamy dostęp do współdzielonego, wirtualnego dysku połączonego bezpośrednio z Fusion Team w „chmurze”. Na stacji roboczej, aktywność Desktop Connector będzie monitorowana, jak pokazano na ilustracji poniżej.

 

Dostęp do wirtualnego dysku pamięci będzie możliwy bezpośrednio z systemu operacyjnego, poprzez Eksploratora plików na danej stacji roboczej lub poprzez sieć Internet.  

 

Poszczególne projekty zapisane w folderze zespołu Fusion Team, będą również widoczne z poziomu aplikacji Fusion 360, a pliki tych projektów dostępne są do bezpośredniej edycji. 

 

Plik udostępniony dla zespołu projektowego, pracującego z wykorzystaniem właściwości Fusion Team, można włączyć jako odniesienie bezpośrednio do systemu Inventor.

Krok 1 „Wstaw zaimportowane pliki CAD” wskazując lokalizacje z udostępnionego folderu na stacji roboczej 

 

Krok 2 W oknie dialogowym możliwe jest wybranie typu importu, np. „Utwórz odniesienie do modelu”, co umożliwi automatyczną aktualizację pliku.
W przeglądarce obiektów procesu projektowego Inventora, można zaobserwować dodanie odniesienia do pliku włączonego do zespołu pt. „FT_lokomotywa”. 

 

Krok 3 Zmiany dokonane w programie Fusion 360, np. scalenie bloków i utworzenie jednego komponentu, są automatycznie uwzględnione w zespole programu Inventor

 

Przedstawione powyżej czynności związane ze współpracą programów wspomagających projektowanie o różnych formatach plików, uzupełnione o funkcjonalność wymiany danych Fusion Team, mają zastosowanie w kooperacji zespołów projektowych, wykorzystywania komponentów bibliotecznych publikowanych w sieci Internet lub wymiany informacji z kontrahentami oraz osobami opiniotwórczymi, zaangażowanymi w dany projekt.

Ilustracja video współpracy programów Fusion 360 i Inventor z wykorzystaniem usługi internetowej Autodesk, Fusion Team:

Opracował: 

Jerzy Piekarczyk
Inżynier CAD/PLM

Zamknij