| | |Menu główne

Dofinansowanie do 80 % na szkolenia Revit

Uzyskaj do 80% dofinansowania na rozwój swój i pracowników!

Zapraszamy do udziału w projekcie „Kompetencje dla budownictwa”, który realizuje firma KDK Info. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.

Adresatami projektu są pracownicy MŚP (w tym osoby samozatrudnione) z sektora budownictwa (sekcja PKD F czyli dział 41,42,43) z całej Polski.

Dostępne terminy szkoleń online:

  • Revit Architecture stopień I: 31.05, 01.06, 02.06.2021r. lub  04.06 05.06, 06.06.2021r.
  • Revit Architecture stopień II: 28.05, 29.05, 30.05.2021r. lub 15.06, 16.06, 17.06.2021r.
  • Tworzenie Rodzin Autodesk Revit: 12.06, 13.06.2021r.
  • Revit Structure: 28.05 29.05, 30.05.2021r.
  • Revit MEP: 25.06, 26.06, 27.06.2021r.
  • Szkolenie zamknięte – termin ustalimy indywidualnie
Jestem zainteresowana/y dofinasowaniem

19 RUNDA NABORU ZGŁOSZEŃ DO PROJEKTU – I EDYCJA trwa od 1 kwietnia do 21 kwietnia 2021!

Zgłoszenia należy składać pod adresem: http://akademiabudowlana.com.pl/oglaszamy-19-runde-naboru-zgloszen-do-projektu-i-edycja/

Kandydat na etapie składania formularza rekrutacyjnego ma obowiązek posiadania konta na portalu Baza Usług Rozwojowych i wyszukania usługi szkoleniowje, którą jest zainteresowany – wprowadzimy dla Państwa usługę szkoleniową wg. ustalonej oferty.

Skontaktuj się z nami:

Zamknij