| | |Menu główne

Webinarium

2 grudnia 2020 roku o godzinie 11:00 zapraszamy na bezpłatne webinarium, przygotowane specjalnie dla uczestników BIM AKADEMII EFEKTYWNEGO PROJEKTOWANIA, którego tematem będzie:

Systemy zarządzania wodą deszczową i wodą wewnątrz budynków dla 13 aplikacji ACO City

Weź udział w webinarium ACO

ACO - System zarządzania wodą wewnątrz zakładu przemysłowego i zewnętrzne systemy gromadzenia, podczyszczania i retencjonowania.

ACO oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie zarządzania wodami powierzchniowymi, które mają za zadanie w zaplanowany sposób gromadzić, transportować, podczyszczać i ponownie uwalniać wodę deszczową do środowiska w celu przywrócenia naturalnej cyrkulacji wodnej. Nasz najnowocześniejszy system zrównoważonych rozwiązań jest praktyczny, oszczędny i pomaga zarządzać bezpieczeństwem wodnym zarówno dla ludzi, jak i środowiska.

Strona www ACO
Modele CAD/BIM

Każdy produkt w systemowym łańcuchu ACO jest niezbędnym ogniwem, które w sposób bezpieczny kontroluje obieg wody. Przechodząca wzdłuż całego łańcucha woda jest w sposób ekologiczny i ekonomiczny ponownie wykorzystywana.

Produkty ACO znajdują zastosowanie w różnych aplikacjach. W celu ułatwienia doboru i projektowania wykorzystuje się modelowe miasto ACO City, gdzie dostępne są systemowe wzorce instalacji ACO.

Pobierz Box projektowy dla wybranej aplikacji

Przejdź do ACO CITY
Zobacz wirtualną fabrykę ACO

ACO System
rozwiązania dla warunków środowiskowych jutra

Globalne zmiany klimatu powodują coraz częstsze występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak susze i ulewne opady deszczu. Połączenie tych zmian z gwałtowną urbanizacją, której poziom do 2050 roku ma wzrosnąć dwukrotnie, uwypukla znaczenie problemu ścieków miejskich.

Świadome prowadzenie zrównoważonej gospodarki wodnej, a więc gromadzenie, oczyszczanie oraz ponowne wykorzystanie skąpych zasobów wody, zmniejsza ryzyko powstawania zagrożeń dla ludzkiego zdrowia, życia oraz dóbr materialnych.

Modernizujemy projekty przemysłowe i komercyjne celem zwiększenia zdolności do bilansowania gospodarki wodno-ściekowej.

ACO oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie zarządzania wodami powierzchniowymi, które mają za zadanie w zaplanowany sposób gromadzić, transportować, podczyszczać i ponownie uwalniać wodę deszczową do środowiska w celu przywrócenia naturalnej cyrkulacji wodnej. Nasz najnowocześniejszy system zrównoważonych rozwiązań jest praktyczny, oszczędny i pomaga zarządzać bezpieczeństwem wodnym zarówno dla ludzi, jak i środowiska.

Każdy produkt w systemowym łańcuchu ACO jest niezbędnym ogniwem, które w sposób bezpieczny kontroluje obieg wody. Przechodząca wzdłuż całego łańcucha woda jest w sposób ekologiczny i ekonomiczny ponownie wykorzystywana. Zobacz jak działa ACO System, czyli innowacyjne podejście do zarządzania wodami powierzchniowymi:

Pobierz rysunki techniczne i BIM Pobierz broszury i katalogi Dokumenty dopuszczające Skontaktuj się z nami – askACO
Zamknij