| | |Menu główne

AutoCAD Raster Design

AutoCAD Raster Design to zaawansowane oprogramowanie do obróbki i konwersji rastrów do postaci wektorowej. Zaletą oprogramowania jest prosty i intuicyjny interfejs oraz zestaw poleceń pozwalających na przetwarzanie skanowanej dokumentacji w postaci plików rastrowych.

autocad raster designe

Obsługiwane formaty plików

AutoCAD Raster Design współpracuje z plikami rastrowymi następujących formatów:

 • Autodesk Animator (’IL ’11c)
 • Binarny format siatki Arc/Info Cade
 • CALS Typ I (*.cal. ’.rst. ’.cg4. ’.gp4. ’.cals)
 • Cyfrowe dane wysokości terenu (.dt0. „.dt1. ’.dt2)
 • Cyfrowy model rzędnej USGS (*.dem)
 • FAST-L7A Cfst)
 • Format Adobe Photoshop r.psd)
 • Format DDS (HDR) (*Ads)
 • Format Graphic Interchange (GIF)(’.gif)
 • Format HDR (’.hdr. ’.pic)
 • Format ILM OpenEXR (.err)
 • Format pliku Tagged Image (TIFF) Ctif, -.tiff)
 • Format siatki Arc/Info ASCII Casc, „.bd)
 • Format wymiany plików JPEG Cjpg. „jpeg)
 • GIS-GeoSPOT ( .bil. ’.bip. ’.bsq)
 • JPEG2000 -.j2k)
 • Kompresja CCITT Group 4 firmy Image Systems (.ig4)
 • Macintosh PICT (*.pct. -.Oct)
 • MrSid Csid)
 • NITF (’.ntt)
 • Plik PNG (Portable Network Graphics) (.png)
 • Program PC Paintbrush firmy ZSoft (.pcx)
 • QuickBird Tagged Image Ale Format tit -.tiff)
 • RLC (.dc)
 • Skompresowany format obrazu ECW (.ecw)
 • TrueVision Targa C Aga)
 • Windows Bitmap ( .bmp. „.rle)
 • Własny format DOQ C.doq. „.nws.*.nes, -.ses, „.sws)
Zamknij