| | |Menu główne

Funkcje

MODELOWANIE

Praca w programie Advance Steel dzieli się na 2 główne etapy: tworzenie trójwymiarowego modelu konstrukcji oraz generacja dokumentacji. Wysoki poziom szczegółowości modelu zapewnia równie szczegółową dokumentację oraz wysoki stopień jej automatyzacji. Program umożliwia modelowanie konstrukcji przy pomocy bogatej bazy typowych elementów stalowych oraz asortymentu oferowanego na rynku przez konkretnych producentów.

Dostępne w programie narzędzia umożliwiają dowolne kształtowanie konstrukcji. Rozbudowane połączenia parametryczne obejmują swoim zakresem wiele typów połączeń stosowanych w projektowaniu konstrukcjach stalowych. Można je dostosować do konkretnych wymagań i zapisywać w indywidualnych bibliotekach, co umożliwia ich wykorzystanie w kolejnych projektach.

Podział na grupy, zestawy, widoki i poziomy umożliwia porządkowanie i segregowanie poszczególnych elementów konstrukcji, co w znacznym stopniu ułatwia przeszukiwanie modelu oraz wyodrębnianie z niego części poddawanych w danym momencie obróbce.

Dzięki funkcjom sprawdzającym możliwe jest wykrycie kolizji oraz zweryfikowanie poprawności tworzonego modelu obejmujące m. in. brak możliwości dokręcenia śrub przy pomocy klucza oraz błędne położenie otworów.
Advance Steel posiada kalkulator do sprawdzania nośności połączeń. Obliczenia wykonywane są według normy EC3 oraz AISC i mogą być przedstawione w postaci szczegółowego raportu.

<strong>Złożone elementy konstrukcyjne</strong><br /> Dzięki możliwości wstawiania złożonych elementów konstrukcyjnych (ramy, stężenia, kratownice) modelowanie staje się prostsze i szybsze.

Złożone elementy konstrukcyjne
Dzięki możliwości wstawiania złożonych elementów konstrukcyjnych (ramy, stężenia, kratownice) modelowanie staje się prostsze i szybsze.

<strong>Połączenia parametryczne</strong><br /> Program posiada wbudowaną bazę połączeń parametrycznych, które pozwalają na szybkie detalowanie konstrukcji. Menadżer połączeń zawiera ich opis oraz przykładową wizualizację.

Połączenia parametryczne
Program posiada wbudowaną bazę połączeń parametrycznych, które pozwalają na szybkie detalowanie konstrukcji. Menadżer połączeń zawiera ich opis oraz przykładową wizualizację.

<strong>Sprawdzanie nośności połączeń</strong><br /> Wbudowany silnik obliczeniowy pozwala na szybkie sprawdzenie nośności połączeń parametrycznych oraz generację szczegółowego raportu obliczeniowego.

Sprawdzanie nośności połączeń
Wbudowany silnik obliczeniowy pozwala na szybkie sprawdzenie nośności połączeń parametrycznych oraz generację szczegółowego raportu obliczeniowego.

<strong>Rozszerzone modelowanie</strong><br /> Program posiada narzędzia do szybkiego modelowania całych zespołów elementów m.in. ram, kratownic, schodów, balustrad i drabin.

Rozszerzone modelowanie
Program posiada narzędzia do szybkiego modelowania całych zespołów elementów m.in. ram, kratownic, schodów, balustrad i drabin.

<strong>Blachy gięte</strong><br /> Program umożliwia modelowanie blach giętych, stożkowych oraz zakrzywionych. Możliwa jest prezentacja tych elementów w rozwinięciu oraz przygotowanie szablonów do wykrojowych.

Blachy gięte
Program umożliwia modelowanie blach giętych, stożkowych oraz zakrzywionych. Możliwa jest prezentacja tych elementów w rozwinięciu oraz przygotowanie szablonów do wykrojowych.

DOKUMENTACJA

Opracowany model odpowiadający rzeczywistej konstrukcji jest podstawą do uzyskania dowolnego typu dokumentacji. Program automatycznie generuje wszelkiego typu rysunki wykonawcze i warsztatowe: poglądowe, złożeniowe (przekroje, rzuty, widoki aksonometryczne), montażowe. Przedstawione na nich elementy są zwymiarowane i opisane zgodnie z wprowadzonymi ustawieniami. Uzupełnienie spójnej dokumentacji stanowią zestawienia materiałowe, które mogą być generowane na rysunkach lub w osobnych plikach.

Program Advance Steel posiada wbudowany moduł do generowania plików do obrabiarek mechanicznych. W zależności od typu maszyny mamy możliwość utworzenia danych według normy DSTV w postaci plików DXF przedstawiających geometrię elementów stalowych w formie graficznej lub plików sterujących NC, które mają formę kodu numerycznego (tworzony plik tekstowy zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące elementu stalowego – numer, ilość, geometria itp.).

Podczas opracowywania projektu wykonawczego konstrukcji stalowych istotnym czynnikiem jest kontrola nad poszczególnymi składowymi dokumentacji. Dzięki automatycznej weryfikacji całego projektu menadżer dokumentów powiadamia o konieczności wykonania aktualizacji z powodu zmian wprowadzanych w modelu. Narzędzie to daje również możliwość podglądu rysunków, zestawień materiałowych i plików do obrabiarek, wprowadzanie rewizji, drukowanie i wydawanie dokumentacji.

<strong>Rysunki warsztatowe konstrukcji</strong><br /> Dzięki informacjom zawartym w modelu program automatycznie generuje rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej.

Rysunki warsztatowe konstrukcji
Dzięki informacjom zawartym w modelu program automatycznie generuje rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej.

<strong>Tworzenie rysunków zestawczych</strong><br /> Program umożliwia tworzenie rysunków złożeniowych, przekrojów, widoków aksonometrycznych i szczegółów.

Tworzenie rysunków zestawczych
Program umożliwia tworzenie rysunków złożeniowych, przekrojów, widoków aksonometrycznych i szczegółów.

<strong>Zestawienia materiałowe</strong><br /> Uzupełnienie dokumentacji rysunkowej stanowią zestawiania materiałowe. Wygenerowane pliki z informacjami o elementach modelu umożliwiają tworzenie zestawień różnego typu - od wyprzedzenia materiałowego, przez szczegółowe zestawiania elementów wysyłkowych aż po listy wysyłkowe do transportu.

Zestawienia materiałowe
Uzupełnienie dokumentacji rysunkowej stanowią zestawiania materiałowe. Wygenerowane pliki z informacjami o elementach modelu umożliwiają tworzenie zestawień różnego typu – od wyprzedzenia materiałowego, przez szczegółowe zestawiania elementów wysyłkowych aż po listy wysyłkowe do transportu.

<strong>Pliki do obrabiarek mechanicznych</strong><br /> Generowanie plików w formacie NC oraz DXF odbywa się automatycznie.

Pliki do obrabiarek mechanicznych
Generowanie plików w formacie NC oraz DXF odbywa się automatycznie.

<strong>Menadżer dokumentów</strong><br /> Kontrolę nad aktualnością i wydaniem dokumentacji zapewnia menadżer dokumentów. Narzędzie to przedstawia listę wygenerowanych dokumentów ze wskazaniem ich aktualnego statusu.

Menadżer dokumentów
Kontrolę nad aktualnością i wydaniem dokumentacji zapewnia menadżer dokumentów. Narzędzie to przedstawia listę wygenerowanych dokumentów ze wskazaniem ich aktualnego statusu.

<strong>Wprowadzanie rewizji</strong><br /> Zmiany dokonane w modelu można aktualizować na wygenerowanych wcześniej rysunkach wprowadzając rewizje. Są one zaznaczane w postaci chmurek rewizji przy elementach oraz opisywane w tabelce rewizyjnej. Poprzednie wersje rysunków są automatycznie archiwizowane.

Wprowadzanie rewizji
Zmiany dokonane w modelu można aktualizować na wygenerowanych wcześniej rysunkach wprowadzając rewizje. Są one zaznaczane w postaci chmurek rewizji przy elementach oraz opisywane w tabelce rewizyjnej. Poprzednie wersje rysunków są automatycznie archiwizowane.

WSPÓŁPRACA

Nowy typ pliku wymiany danych SMLX umożliwia współpracę Advance Steel m. in. z oprogramowaniem Autodesk Revit oraz Autodesk Robot Structural Analysis. Dostępne narzędzia importu i eksportu umożliwiają przenoszenie modeli pomiędzy programami oraz ich synchronizację, pozwalając zaoszczędzić czas na kilkukrotne modelowanie konstrukcji na poszczególnych etapach jej projektowania. Współpraca z Robot Structural Analysis umożliwia szybką weryfikację konstrukcji oraz jej optymalizację.

Gotową konstrukcję zaprojektowaną w programie Advance Steel można eksportować do programu Autodesk Navisworks, w którym uzupełni ona informacje potrzebne do kompleksowej koordynacji inwestycji.

<strong>Współpraca z programem Autodesk Revit</strong><br /> Istnieje możliwość dwukierunkowej współpracy z programem Revit. Model może być eksportowany, importowany i synchronizowany.

Współpraca z programem Autodesk Revit
Istnieje możliwość dwukierunkowej współpracy z programem Revit. Model może być eksportowany, importowany i synchronizowany.

<strong>Współpraca z programem Autodesk Robot Structural Analysis</strong><br /> Advance Steel współpracuje z programem Robot Structural Analysis. Sprawdzenie nośności połączeń w Advance Steel może odbyć się z uwzględnieniem wyników obliczeń statycznych zaimportowanych z programu Robot.

Współpraca z programem Autodesk Robot Structural Analysis
Advance Steel współpracuje z programem Robot Structural Analysis. Sprawdzenie nośności połączeń w Advance Steel może odbyć się z uwzględnieniem wyników obliczeń statycznych zaimportowanych z programu Robot.

<strong>Kompatybilność z programem Autodesk Plant 3D</strong><br /> Plik wymiany danych SMLX umożliwia współpracę z programem Plant 3D.

Kompatybilność z programem Autodesk Plant 3D
Plik wymiany danych SMLX umożliwia współpracę z programem Plant 3D.

<strong>Kompatybilność z programem Autodesk Navisworks</strong><br /> Eksport modelu Advance Steel do programu Navisworks umożliwia jego integrację z pozostałymi branżami.

Kompatybilność z programem Autodesk Navisworks
Eksport modelu Advance Steel do programu Navisworks umożliwia jego integrację z pozostałymi branżami.

Zamknij