| | |Menu główne

Autodesk BIM 360 Glue

BIM 360 Glue to aplikacja chmurowa BIM zapewniająca bezpośredni praktyczny dostęp do scentralizowanych informacji poprzez połączenie wielu modeli w jeden. Dzięki temu BIM 360 Glue łączy cały zespół projektowy usprawniając przepływ informacji pomiędzy wszystkimi branżami w trakcie całego procesu realizacji inwestycji budowlanej. Weryfikacja scalonego modelu, narzędzia do wykrywania kolizji zapewniają szybkie i praktyczne rozwiązywanie problemów oraz sprawną koordynację.

BIM 360 Glue przyspiesza udostępnianie praktycznych danych projektowych pomagając zminimalizować ryzyko powstania błędów na wszystkich etapach realizacji inwestycji. Dostęp do pełnych aktualnych informacji o obiekcie umożliwia szybką identyfikację problemów i pomaga podjąć odpowiednie działania zarówno w pracowni projektowej jak i na budowie. Zapewnia to równowagę pomiędzy planowaniem a realizacją, optymalizuje działania i minimalizuje ryzyko związane z nieaktualnymi lub niedokładnymi danymi projektowymi. BIM 360 Glue daje możliwość analizy modeli również w programie Navisworks Manage bez dodatkowych wtyczek.

Zamknij