| | |Menu główne

Autodesk Collaboration for Revit

Łącz zespoły za pomocą usługi Collaboration for Revit

Rozszerz współdzielenie pracy w programie Revit na zespoły projektowe pracujące w niemal dowolnej lokalizacji, w której dostępna jest ta usługa. Umożliwia ona wspólne tworzenie modeli programu Revit przez wielu użytkowników w chmurze. Popraw komunikację, scentralizuj prace zespołów rozproszonych oraz stwórz możliwość uczestniczenia całych zespołów w procesie modelowania informacji o budynku.

Lepsza komunikacja w zespole

Korzystaj z czatu na żywo na poziomie modelu projektu. Uzyskaj informacje o osobach pracujących na modelu i wykonywanych przez nie działaniach.

Integracja dużych zespołów

Wykup subskrypcję usługi Collaboration for Revit, aby otrzymać również subskrypcję na BIM 360 Team — zintegrowaną, opartą na chmurze usługę sieci WWW zapewniającą zespołom scentralizowany dostęp do danych projektu.

Dostęp do większej liczby projektów

Zwiększ zasięg swojej działalności i uczestnicz w projektach oraz innych wspólnych przedsięwzięciach niezależnie od ich lokalizacji.

Lepsze przydzielanie osób i zasobów w ramach zespołu

Przydzielaj zadania najlepszym członkom zespołu o najwyższych kwalifikacjach. Stwórz projektantom możliwość pracy przy wielu projektach realizowanych w różnych miejscach w tym samym czasie.

Zredukuj potrzebę odbywania spotkań osobistych i przebywania zespołów w jednej lokalizacji

Obniż koszty podróży służbowych oraz promuj większą równowagę miedzy życiem prywatnym i zawodowym członków zespołu.

Collaboration for Revit w pracowni LPO Arkitekter:

Collaboration for Revit w firmie Stantec:

Zamknij