| | |Menu główne

Autodesk FeatureCAM Standard

Oprogramowanie FeatureCAM już w wersji Standard pozwala zautomatyzować przebieg pracy nad kodem NC dzięki pracy na cechach modelu. Znacząco skraca czas programowania jednocześnie dbając o bezpieczeństwo obrabiarek. Znajdzie zastosowanie przy frezowaniu, toczeniu oraz obróbce elektroerozyjnej drutem.

a. Frezowanie 2.5D oprogramowanie umożliwia optymalizację posuwu oraz zaawansowaną weryfikację symulacji 3D (bryłową). Pozwala również na wprowadzanie modyfikacji tworzonych cech poprzez pochylenie ścian, fazowanie krawędzi czy wstawianie zaokrągleń. Wszystko z wykorzystaniem narzędzi palcowych płaskich, zakończonych kulą oraz torusowych. Dodatkowo możliwe jest tworzenie szablonów operacji liniowych, kołowych, prostokątnych oraz we wskazanych punktach. 

b. Toczenie 2-osiowe operacje tokarskie są programowane w taki sposób, aby eliminować uszkodzenie już obrobionych powierzchni. FeatureCAM pozwala w pełni korzystać ze stałych cykli obróbki, redukując rozmiar programu i dając najkrótszy czas obróbki. 

c. Wycinanie elektroerozyjne FeatureCAM ułatwia programowanie 2- i 4-osiowych wycinarek drutowych EDM. Obróbka może być generowana na podstawie brył lub krzywych 2D. Baza materiałów pozwala w sposób automatyczny sterować doborem parametrów obróbkowych. Dodatkowo, w module wycinanie elektroerozyjne istnieje możliwość doboru różnych rodzajów wejść drutu do obrabianego materiału. Funkcja zredukuje czasy programowania i ułatwi szybkie produkowanie części o wysokiej jakości. 

Dodatkowo:

  • Import szerokiej gamy plików CAD,
  • Automatyczna identyfikacja i tworzenie cech na podstawie modelu,
  • Automatyczny dobór parametrów obróbki i narzędzi,
  • Unikanie kolizji,
  • Automatyczne unikanie uchwytów obróbkowych,
  • Unikanie pustych przejazdów oraz kontrola pozostałego materiału. 

Pobierz ulotkę z porównaniem wersji

Zamknij