| | |Menu główne

Autodesk FeatureCAM Ultimate

Oprogramowanie FeatureCAM w wersji Ultimate pozwala znacząco zautomatyzować przebieg pracy nad kodem NC dzięki pracy na cechach modelu. W stosunku do wersji Premium jego możliwości rozszerzone zostały m.in. frezowanie 5-osiowe.

a. Frezowanie 5D umożliwia ciągłą i indeksowaną kontrolę nad obróbką w 5 osiach, oferując szeroką gamę strategii obróbczych ułatwiających programowanie maszyny wieloosiowej. Potężne narzędzie do unikania kolizji oraz ochrony żłobień zapewnia, że jeśli jakakolwiek części narzędzia lub uchwytu koliduje z obrabianą częścią, oś narzędzia jest ustawiana automatycznie. Gładkość ruchu i eliminacja drgań narzędzia pozwala na szybkie i sprawne wytwarzanie części oraz zapewnia jej jak najlepszą jakość. 

b. Zaawansowane toczenie z frezowaniem jest to moduł pozwalający na obsługę tokarko-frezarek. Łączy w sobie możliwości modułu Toczenie oraz Frezowanie 2.5D. Pozwala na wytwarzanie części tokarskich z elementami frezowanymi. Funkcja ta pozwala na sterowanie osiami C oraz Y, generowanie obróbki frezarskiej zarówno na wrzecionie głównym i przeciwwrzecionie, generowanie kodu NC zarówno z możliwością interpolacji biegunowej oraz bez. 

c. Obsługa automatów tokarskich typu SWISS dedykowane strategie SWISS dostarczają wielu opcji wytwarzania i optymalizacji czasu obróbki, zarówno dla prostych, jak również skomplikowanych części z uwzględnieniem możliwości maszyny, dostępnego oprzyrządowania oraz wielkości produkcji. 

Dodatkowo: 

 • Import szerokiej gamy plików CAD,
 • Automatyczna identyfikacja i tworzenie cech na podstawie modelu,
 • Automatyczny dobór parametrów obróbki i narzędzi,
 • Unikanie kolizji,
 • Automatyczne unikanie uchwytów obróbkowych,
 • Unikanie pustych przejazdów oraz kontrola pozostałego materiału,
 • Modelowanie bryłowe i powierzchniowe,
 • Realistyczna symulacja (również z modelem maszyny) wraz z kontrolą kolizji,
 • Zarządzanie limitami wszystkich osi modelu maszyny,
 • Wsparcie kolumny obrotowej,
 • Probing w trakcie procesu obróbkowego 

Pobierz ulotkę z porównaniem wersji

Zamknij