| | |Menu główne

Funkcje

Nowości:

Fusion360 jest jednym z najszybciej rozwijających się systemów CAD. Do aplikacji stale dodawane są nowe i rozszerzane są istniejące funkcjonalności. Kierunek zmian jest określany na podstawie realnego zapotrzebowania i trafnych pomysłów użytkowników aplikacji. Kanałem wymiany informacji między użytkownikami, a producentem, są autodeskowe fora, w szczególności specjalne forum Idea Stadion. Funkcjonalności, które mają zostać w przyszłości wdrożone, można sprawdzić na diagramie Fusion Roadmap:

https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-product-roadmap/roadmap-check-in-september-2016/ba-p/6545388 

Funkcje:

Modelowanie swobodne:

Modelowanie bryłowe:

Modelowanie parametryczne:

Modelowanie powierzchni MESH

Symulacja:

Zespoły:

Tworzenie wiązań i badanie ruchu w zespole

CAM 2 i 2.5 osi

CAM 3 osie

Dokumentacja płaska:

Zamknij