| | |Menu główne

Autodesk Infrastructure Design Suite


Autodesk Infrastructure Design Suite jest już niedostępny!

Oprogramowanie zawarte w tym pakiecie dostępne jest w Autodesk AEC Collection 

Masz pytania skontaktuj się:

@: procad@procad.pl
t: 22 201 91 56 


Pakiet Autodesk® Infrastructure Design Suite jest kompleksowym rozwiązaniem, pozwalającym zastosować technologię modelowania informacji o budynku (BIM) do tworzenia projektów infrastruktury. Zapewnia dokładne, przystępne i umożliwiające podjęcie konkretnych działań metody zgłębiania projektów infrastruktury transportowej, komunalnej, wodnej i lądowej, na wszystkich etapach cyklu życia obiektu.
Dostęp do wyjątkowego portfolio produktów Autodesk i inteligentnych narzędzi do projektowania w oparciu o model – zarówno za pośrednictwem aplikacji desktopowych jak i usług w chmurze – pozwala użytkownikom zbadać więcej alternatywnych rozwiązań, szybciej uzyskać lepsze rezultaty i efektywniej współpracować z członkami zespołu.

Pakiety zapewniają:

  • kompleksowy przepływ zadań, niemożliwy do zastosowania w przypadku pojedynczych produktów kupowanych osobno
  • rozszerzony zestaw narzędzi dostosowanych do konkretnej branży oraz zwiększony komfort ich użytkowania
  • wygodniejszy i bardziej ekonomiczny dostęp do narzędzi

Zobacz film o produkcie:

autodesk_infrastructure_design_suite_2017_overview

Pakiet Autodesk® Infrastructure Design Suite jest dostępny w trzech wariantach:

Autodesk Infrastructure Design Suite Standard zapewnia dostęp do zestawu programów do przygotowania i analizy danych projektowych. Jest dedykowany do pracy z mapami (zarówno wektorowymi, jak i skanowanymi), przygotowania i obróbki danych pomiarowych łącznie z chmurami punktów, a także wstępnych prac projektowych oraz do projektów 2D.

Dzięki aplikacji Raster Design użytkownik będzie mógł przygotować skany map, wyczyścić, skalibrować i zwektoryzować ich treść. Dane GIS z różnych źródeł można zintegrować i wizualizować w AutoCAD Map 3D, a po dalszej obróbce przekazać je jako materiał do projektowania. Natomiast Autodesk Storm & Sanitary Analysis pozwoli na wykonanie obliczeń hydraulicznych w sieciach burzowych i  kanalizacji sanitarnej wzdłuż dróg i ulic. Pracę z chmurami punktów, ich przetwarzanie do dalszego projektowania zapewni Autodesk ReCap.

Docelowi użytkownicy: geodeci, inżynierowie budownictwa, inżynierowie GIS

Autodesk Infrastructure Design Suite Premium to zestaw programów 3D do projektowania infrastruktury oraz konstrukcji budowlanych. Wiodącym programem jest AutoCAD Civil 3D dedykowany dla inżynierii lądowej, dla projektantów dróg i ulic, melioracji, sieci wod-kan  i innych obiektów infrastrukturalnych. Kolejną aplikacją o potężnych możliwościach jest Revit Structure dedykowany do projektowania i modelowania 3D konstrukcji budowlanych (stalowych, żelbetowych). Natomiast AutoCAD Utility Design wspomaga inżynierów w projektach napowietrznych i podziemnych sieci energetycznych. Wszystkie założenia projektowe można zaprezentować odbiorcy lub inwestorowi na „wirtualnej makiecie projektu” dzięki aplikacji Autodeck InfraWorks. Ten program może również posłużyć do przygotowania wstępnej trójwymiarowej koncepcji projektu oraz do dyskusji nad możliwymi wariantami projektowymi. Wysokiej jakości wizualizację zapewnia oprogramowanie 3ds Max Design, który dzięki wtyczce Civil View pozwala na przeniesienie projektu z Autocad Civil 3D bezpośrednio do środowiska 3ds Max.

Pakiet Infrastructure Design Suite Premium zawiera wszystkie aplikacje wchodzące w skład pakietu Infrastructure Standard.

Docelowi użytkownicy: inżynierowie budownictwa, konstruktorzy, geodeci, projektanci dróg, projektanci sieci wod-kan i sieci energetycznych.

Autodesk Infrastructure Design Suite Ultimate to najbardziej rozbudowany zestaw programów dla infrastruktury. Jest to kompletne rozwiązanie do projektów dróg, ulic, sieci wod.-kan. i innych obiektów infrastrukturalnych, konstrukcji, architektury, instalacji wewnątrz budynków, a także do obliczeń nośności konstrukcji inżynierskich, analiz GIS i obliczeń hydraulicznych na dużych obszarach terenu.  Oprócz aplikacji wchodzących w skład pakietu Infrastructure Premium zawiera również pełną wersję Autodesk Revit, która umożliwia projektowanie architektury, konstrukcji oraz instalacji wewnątrz budynków. Oprogramowanie obliczeniowe Autodesk Robot Structural Analysis Professional pozwala na obliczenia nośności i wytrzymałości konstrukcji oraz na optymalne zaprojektowanie budynków i innych obiektów.

Docelowi użytkownicy: projektanci dróg, ulic, mostów, inżynierowie wod-kan, konstruktorzy, inżynierowie budownictwa.

Refreshed version of the Infrastructure Design Suite 2013 hero image. Rendering of an urban site showcasing transportation, utility, land, and water infrastructure. Autodesk(r) Infrastructure Design Suite and Autodesk(r) 3ds Max(R) Design software products were used in the design process.
Zamknij