| | |Menu główne

Funkcje


Autodesk Infrastructure Design Suite jest już niedostępny!

Oprogramowanie zawarte w tym pakiecie dostępne jest w Autodesk AEC Collection 

Masz pytania skontaktuj się:

@: procad@procad.pl
t: 22 201 91 56 


Rozwiązania dla rozwoju infrastruktury cywilnej

Zilustrowane zostało jak w pakiecie Infrastructure Design Suite projektant może w łatwy sposób swoje pomysły planować, projektować oraz dokumentować. Odkryj i przeanalizuj możliwości projektowe inżynierii lądowej i wodnej. Stwórz wizualizację, aby przyspieszyć proces decyzyjny. Zoptymalizuj koszty projektów.

 

Planowanie

<strong>Dane GIS dla wykonywania analiz przestrzennych</strong><br /> STANDARD, PREMIUM<br />Wsparcie podejmowania decyzji projektu.

Dane GIS dla wykonywania analiz przestrzennych
STANDARD, PREMIUM
Wsparcie podejmowania decyzji projektu.

<strong>Przegląd planów zagospodarowania z uwzględnieniem opcji projektowania</strong><br />PREMIUM, ULTIMATE<br />Szybsza ocena alternatyw projektowych.

Przegląd planów zagospodarowania z uwzględnieniem opcji projektowania
PREMIUM, ULTIMATE
Szybsza ocena alternatyw projektowych.

<strong>Wizualizację idei projektowych</strong><br />PREMIUM, ULTIMATE<br />Przekazanie idei projektu poprzez wizualizację.

Wizualizację idei projektowych
PREMIUM, ULTIMATE
Przekazanie idei projektu poprzez wizualizację.

 

Wstępny projekt

<strong>Ułatwienie procesu decyzyjnego </strong><br />PREMIUM, ULTIMATE<br />Wizualizacja projektu ułatwiająca proces decyzyjny.

Ułatwienie procesu decyzyjnego
PREMIUM, ULTIMATE
Wizualizacja projektu ułatwiająca proces decyzyjny.

<strong>Szybsze opracowywanie planów.</strong><br />PREMIUM, ULTIMATE<br />Opracowanie planów funkcjonalnych i szczegółowy szacunek wykonawczy.

Szybsze opracowywanie planów.
PREMIUM, ULTIMATE
Opracowanie planów funkcjonalnych i szczegółowy szacunek wykonawczy.

<strong>Możliwości chmury punktów</strong><br />STANDARD, PREMIUM, ULTIMATE<br />Projektowanie w kontekście z istniejącymi środowiskami.

Możliwości chmury punktów
STANDARD, PREMIUM, ULTIMATE
Projektowanie w kontekście z istniejącymi środowiskami.

Projektowanie i dokumentacja

<strong>Ulepsz swoje wizualizacje</strong><br />PREMIUM, ULTIMATE<br/>Tworzenie wizualizacji bezpośrednio z danych projektu.

Ulepsz swoje wizualizacje
PREMIUM, ULTIMATE
Tworzenie wizualizacji bezpośrednio z danych projektu.

<strong>Projektowanie mostów i tuneli </strong><br />PREMIUM, ULTIMATE<br />Projetowane i analizowanie obiektów infrastruktury cywilnej.

Projektowanie mostów i tuneli
PREMIUM, ULTIMATE
Projetowane i analizowanie obiektów infrastruktury cywilnej.

<strong>Projektowanie sieci energetycznych</strong><br />PREMIUM, ULTIMATE<br />Usprawnij prace nad projektem elektrycznej sieci dystrybucyjnej.

Projektowanie sieci energetycznych
PREMIUM, ULTIMATE
Usprawnij prace nad projektem elektrycznej sieci dystrybucyjnej.

<strong>Wszechstronne narzędzia CAD</strong><br />PREMIUM, ULTIMATE<br />Użyj narzędzi CAD przeznaczonych dla projektów infrastrukturalnych.

Wszechstronne narzędzia CAD
PREMIUM, ULTIMATE
Użyj narzędzi CAD przeznaczonych dla projektów infrastrukturalnych.

 

Budowanie

<strong>Koordynacja BIM z programem AutoCAD 2016</strong><br />Model kontekstowy

Koordynacja BIM z programem AutoCAD 2016
Model kontekstowy

<strong>Integracja Glue BIM 360</strong><br />(Tylko wtedy, gdy GlueBIM 360 DOSTĘPNE)<br />Głębszą integrację z Navisworks i BIM 360 Glue.

Integracja Glue BIM 360
(Tylko wtedy, gdy GlueBIM 360 DOSTĘPNE)
Głębszą integrację z Navisworks i BIM 360 Glue.

<strong>Planowania projektu 5D</strong><br />STANDARD, PREMIUM, ULTIMATE<br />Symulowanie harmonogramów i logistyki w 5D.

Planowania projektu 5D
STANDARD, PREMIUM, ULTIMATE
Symulowanie harmonogramów i logistyki w 5D.

<strong>Całościowa koordynacja projektu</strong><br />STANDARD, PREMIUM, ULTIMATE<br />Użyj model 3D dla lepszej widoczności zmian w projektach.

Całościowa koordynacja projektu
STANDARD, PREMIUM, ULTIMATE
Użyj model 3D dla lepszej widoczności zmian w projektach.

<strong>Optymalizacja kosztów projektu</strong><br />STANDARD, PREMIUM, ULTIMATE<br />Użyj funkcji Quantification dla zoptymalizowania kosztów.

Optymalizacja kosztów projektu
STANDARD, PREMIUM, ULTIMATE
Użyj funkcji Quantification dla zoptymalizowania kosztów.

 

Zamknij