| | |Menu główne
zaslepka

Dostępne modele materiałowe

W oprogramowaniu Autodesk Nastran możliwe jest zastosowanie następujących modeli materiałowych:

a) Sprężyste

 • Izotropowe
 • Ortotropowe 2D i 3D
 • Anizotropowe 3D
 • Wyznaczane na podstawie punktów pomiarowych
 • Izotropowe z zależnością temperaturową
 • Ortotropowe z zależnością temperaturową
 • Model glebowy Duncan-Changa
 • Materiał Moldflow

b) Hiperelastyczne:

 • Mooney-Rivlin
 • Ogden
 • Yeoh
 • Neo-Hookean
 • Van der Waals

c) Nitinol

d) Uogólniony Lepkosprężysty

e) Plastyczny (dostępne kryteria uplastycznienia von Misesa, Trecsci, Mohra-Coulomba, Druckera-Pragera)

 • Izotropowy
 • Kinematyczny
 • Kombinowany (izotropowy i kinematyczny)

f) Elastoplastyczny (dostępne kryteria uplastycznienia von Misesa, Trecsci, Mohra-Coulomba, Druckera-Pragera)

 • Izotropowy
 • Kinematyczny
 • Kombinowany (izotropowy i kinematyczny)
Zamknij