| | |Menu główne

Co nowego?

Poprawiona współpraca z Revit 2019

Rozszerzenie Advance Steel 2019 do Revit 2019 przenosi elementy i połączenia stalowe do Advance Steel 2019. Pomiędzy programami przenoszone są nie tylko parametryczne połączenie stalowe, ale także poszczególne elementy niestandardowych połączeń, takie jak płyty, śruby, kotwy i spoiny. Ten udoskonalony przepływ pracy pomaga projektantom dokumentacji wykonawczej i warsztatowej lepiej wykorzystać model konstrukcji stalowej zaprojektowany w programie Revit.

Udoskonalone narzędzie migracji ustawień niestandardowych

Narzędzie migracja ustawień niestandardowych oferuje nowoczesny i informacyjny interfejs do migracji niestandardowych ustawień i plików z poprzedniej wersji do Advance Steel 2019. Pomaga wykryć i zidentyfikować niestandardowe ustawienia i umożliwia wybranie tych, które chcesz przenieść.

Ta wersja oferuje więcej opcji migracji dzięki spersonalizowanym ustawieniom, takim jak definicja mapowania, dostosowane symbole, komentarze i status zatwierdzenia oraz wiele innych.

Nowe narzędzie do produkcji kotew

Advance Steel 2019 jest wyposażony w nowe, dedykowane narzędzie „Bolt cage” do wstawiania dostosowanych kotew do twoich płyt bazowych.

Dodatek jest dla tych, którzy lubią wytwarzać własne śruby kotwiące, zamiast kupować je z półki.


Okno dialogowe właściwości pozwala zdefiniować niestandardowe kotwy o różnych kształtach, rozmiarach, wraz z możliwościami Tie Bars / Tie Plate and Washer.


W sumie jest 11 odmian. W tym opcje prostokątne, trójkątne i kołowe do aranżacji.

Przeczytaj więcej o tej nowej funkcji Advance Steel 2019 tutaj.

Wyświetlanie poziomych osi konstrukcyjnych na widokach elewacji

Jeśli twój model 3D zawiera osie konstrukcyjne na różnych poziomach, możesz je wyświetlać na widokach elewacji.
W tym celu przed utworzeniem widoku na rysunku należy aktywować domyślną opcję „Wyświetlanie poziomych osi w szczegółach” dostępną w narzędziach do zarządzania.

Wstawiając wymiar pionowy do tej osi, można przyciągać do punktu „Preferowany dla wymiarów ręcznych”, aby uzyskać inteligentne wymiary, które dostosują się automatycznie w przypadku przesunięcia wymiarowanej osi w projekcie.

Ulepszone zachowanie aktualizacji rysunku

W Advance Steel 2019 zachowanie aktualizacji rysunku zostało ulepszone dla inteligentnych wymiarów.
Przed tymi rozszerzeniami zdarzały się przypadki przeniesienia wymiarów do innej lokalizacji podczas aktualizacji rysunku. W tej wersji inteligentne wymiary pozostają na miejscu podczas aktualizacji rysunku.

Również symbol kompasu pozostaje na miejscu i zachowuje styl, który został mu przypisany, gdy rysunek zostanie zaktualizowany.

Większa kontrola przekrojów na rysunkach

Możesz z łatwością utworzyć przekrój w Advance Steel.
Rozmiar widoku przekroju odpowiada wymiarowi między dwoma punktami wybranymi podczas definiowania płaszczyzny cięcia w widoku głównym.

Pomaga to uzyskać większą przejrzystość rysunków warsztatowych i aranżacji arkuszy

Łatwo udostępniaj swój model 3D wewnątrz lub na zewnątrz organizacji

Funkcja Shared Views ułatwia dzielenie się projektami Advance Steel z interesariuszami, bez wysyłania do nich plików DWG.

Z nowej karty Współpracuj na wstążce możesz wyświetlić paletę Dzielone widoki w Advance Steel.

Po zakończeniu przetwarzania i udostępnieniu widoku w chmurze na pasku stanu zostanie wyświetlone powiadomienie i można uzyskać tymczasowy link do udostępniania innym.

Zainteresowane strony mogą przeglądać, mierzyć, komentować i oznaczać widok 3D, uzyskiwać dostęp do właściwości obiektu Advance Steel, korzystając z przeglądarki Autodesk Viewer w swojej przeglądarce.

W Advance Steel możesz odświeżyć paletę Shared Views w dowolnym momencie, klikając przycisk Refresh; i zobacz najnowsze komentarze i inne informacje.

Zamknij