| | |Menu główne

Funkcje

BIM 360 Docs to kompletne rozwiązanie do przechowywania oraz zarządzania dokumentacja projektową online – z dowolnego miejsca, pozwalające na wymianę komentarzy i uwag dotyczących dokumentacji pomiędzy członkami zespołu projektowego. BIM 360 Docs zapewnia płynną koordynację międzybranżową na wszystkich etapach inwestycji – od wstępnej koncepcji po zrządzanie jej realizacją.

  • Wykorzystaj specyficzne dla branży możliwości zarządzania dokumentami 2D, modelami 3D i innymi dokumentami projektowymi
  • Kontroluj dostęp do określonej dokumentacji dla wybranych użytkowników
  • Zapewnij prawidłowy przepływ informacji w zespole projektowym dzięki dostępowi do odpowiedniej, aktualnej wersji dokumentacji z dowolnej lokalizacji i w dowolnym czasie – zarówno w biurze, jak i w terenie
  • Współpracuj na bieżąco z pozostałymi użytkownikami poprzez dodawanie komentarzy słownych i graficznych na dokumentach
  • BIM 360 Team bezproblemowo integruje się z aplikacjami do tworzenia dokumentacji i istniejącymi lokalnymi systemami plików – obsługuje w chmurze praktycznie wszystkie formaty plików 2D i 3D, automatycznie wyodrębnia dokumenty z modelu Revit, rysunki z AutoCAD i złożone pliki PDF
  • BIM 360 Team nie wymaga pobierania oprogramowania. Koszt wykorzystania usługi ponosi osoba zarządzająca procesem projektowym, zaproszeni do zespołu użytkownicy korzystają z darmowej wersji.

Połącz modele 3D i płaską dokumentację

Uzyskaj płaskie arkusze 2D z modeli 3D i przeglądaj je dzięki szybkiej przeglądarce – zarówno online jak i offline.

Znaczniki do komentarzy

Twórz na dokumentacji opisy i komentarze za pomocą specjalnych znaczników. Udostępniaj je innym członkom zespołu w celu zrecenzowania rozwiązań lub podjęcia dyskusji.

Definiuj znaczniki do komentarzy

Twórz na dokumentacji opisy i komentarze za pomocą specjalnych znaczników. Udostępniaj je innym członkom zespołu w celu zrecenzowania rozwiązań lub podjęcia dyskusji.

Kto skorzysta na wykorzystaniu aplikacji BIM 360 Docs?

  • Osoby zarządzające przepływem dokumentów podczas projektowania i realizacji inwestycji budowlanych – przetwarzanie dużych ilości dokumentów otrzymanych od zespołów projektowych jest żmudne i pracochłonne – dzięki BIM 360 Docs odbywa się to w sposób zautomatyzowany
  • Inspektorzy nadzoru budowanego, osoby pełniące funkcje kontrolne, potrzebujące natychmiastowego dostępu do aktualnych wersji dokumentów w celu bezpośredniej wymiany informacji z wykonawcą
  • Wykonawcy i podwykonawcy, którzy muszą na bieżąco kontaktować się z projektantami, przesyłać informacje zwrotne dotyczące projektu i otrzymywać wskazówki dotyczące podjętych decyzji mających wpływ na ich prace
  • Inwestorzy, którzy chcą mieć wgląd w aktualne dane dotyczące realizowanej inwestycji.
Zamknij