| | |Menu główne

Autodesk PowerShape Premium

Oprogramowanie PowerShape w wersji Premium zawiera wszystkie funkcje wersji Standard, ponadto dzięki dodatkowym narzędziom staje się narzędziem idealnym do modyfikacji geometrii pozyskanych przy użyciu inżynierii odwrotnej.

a. Modelowanie powierzchniowe – wersja Premium umożliwia szybkie i proste tworzenie modeli powierzchniowych. Narzędzia do szkicowania pozwalają na proste tworzenie dokładnych krzywych, w celu kształtowania form powierzchniowych. Narzędzia morfingu pozwalają odkrywać nowe warianty designu poprzez interaktywne odkształcanie modeli.
b. Inżynieria odwrotna – tworzenie złożonych modeli 3D przy użyciu dowolnego typu danych, w tym siatki trójkątów. Umożliwia odtworzenie modelu zgodnie z pierwotną intencją projektanta, łącząc tradycyjną inżynierię odwrotną i techniki modelowania powierzchniowego i bryłowego. 

Dodatkowo:

 • Modelowanie krawędziowe,
 • Nesting,
 • Modelowanie bryłowe i powierzchniowe,
 • Modelowanie bezpośrednie,
 • Dostęp do edytowalnych bibliotek komponentów,
 • Tworzenie szybkich analiz i naprawy błędów w importowanych modelach bryłowych,
 • Tworzenie analiz wizualnych modeli pomagających znaleźć niechciane: podcięcia, minimalne promienie, grubość ścianek,
 • Tworzenie dokumentacji płaskiej,
 • Kreator matrycy i stempla,
 • Funkcja ułatwiająca separację matrycy i stempla – dobór powierzchni podziału w oparciu o parametry skurczu tworzywa,
 • Tworzenie wizualizacji różnic pomiędzy wskazanymi modelami CAD,
 • Możliwość zaawansowanej edycji krzywych – nawijanie i odwijanie do profili 2D
 • Interaktywne rzeźbienie siatki trójkątów. 

Pobierz ulotkę z porównaniem wersji

Zamknij