| | |Menu główne

Funkcje

Moduły do projektowania kształtowników otwartych, zamkniętych i rur

 

M1 – COPRA® Design Module for Sections zawiera:

 • menedżera projektów i archiwizację danych
 • bibliotekę projektowanych kształtowników
 • funkcję dodawania otworów i przetłoczeń
 • obliczenia właściwości statycznych
 • obliczenia szerokości rozwinięcia kształtownika
 • projektowanie szablonu rozwinięcia
 • parametryczne obliczenia rozwinięcia za pomocą aplikacji SpreadSheet
 • sekwencje gięcia dla automatycznego rozwinięcia
 • projektowanie rozwinięcia dla różnych kombinacji zestawów narzędzi
 • model krawędziowy 3D dla teoretycznych obliczeń odkształceń wzdłużnych

 

 

 

copra_rf_1

M2 – COPRA® Design Module for Trapezoidal Sections zawiera taką samą funkcjonalność jak moduł M1, oraz dodatkowo:

 • optymalizacja sekwencji profilujących (dla kształtowników trapezowych)
 • obliczenia wciągu taśmy
 • zawiera też funkcje dla automatycznego i półautomatycznego projektowania rolek
copra_rf_2

M3 – COPRA® Tube Mill Roll Design Center zawiera:

 • menedżer projektów i archiwizacja danych
 • nastawy danych maszynowych
 • nastawy metod profilowania (kołowa, 2-promienie, formowanie-W, 4-promienie, owal, inne…)
 • nastawy strategii profilowania
 • nastawy parametrów profilowania
 • nastawy projektowania rolek
 • automatyczny projekt rozwinięcia
 • automatyczne projektowanie rolek
 • parametryczne modyfikacje rolek
copra_rf_3

M4 – COPRA® Design Module for Shaped Tubes zawiera:

 • moduł COPRA® Design Module for Shaped Tubes pozwala na szybkie i dokładne projektowanie stacji kalibrujących
 • kalibrowanie kształtowych rur odbywa się zazwyczaj (ale nie jest to konieczne) od rur okrągłych
 • poszczególne kroki kalibracji są wyznaczane i optymalizowane jako podstawa do projektowania rolek
copra_rf_4

M5 – COPRA® Design Module for Drawing Rings – 2D part jest modułem który pozwala wyznaczyć kroki formowania wymagane do uzyskania odpowiedniego kształtu z okrągłej rury i zawiera:

 • narzędzia do projektowania końcowego kształtu przekroju (2D)
 • obliczenia i projektowanie poszczegónych kroków formowania (2D)

Moduły do projektowania rolek

H1 – COPRA® Roll Design Husk zawiera:

 • efektywne projektowanie rolek
 • interaktywne oraz zautomatyzowane funkcje projektowania
 • automatyczne wymiarowanie rolek
 • automatyczne wymiarowanie zespołu
 • zestaw złożonych funkcji projektowania
 • możliwość projektowania rolek dowolnych (na podstawie polilinii)
 • możliwość wstawiania pierścieni ślizgowych
copra_rf_5
H4 – COPRA® Roller Technology Husk zawiera:

 • obliczenia ciężaru gotowych rolek
 • lista materiałów/rolek
 • tworzenie różnych plików NC
copra_rf_6

H6 – COPRA® DBMS Data Base Management System
Moduł ten wspomaga przekroje, rozwinięcia i rolki, zawiera narzędzia pozwalające na przeszukiwanie bazy definiując kryteria (kształt, materiał, numer rolki itp.) jak również przeprowadzana jest analiza Fourier’a w celu znalezienia podobnych elementów. Moduł ten używany jest głównie przez producentów rolek do zarządzania stanami magazynowymi rolek i materiałów na rolki. Moduł ma możliwość bezpośredniego połączenia ze skanerem rolek, za pomocą którego możemy w szybki sposób dodawać rolki do bazy.

copra_rf_7

H9 – COPRA® Cage Forming
Metoda profilowania krawędziowego jest systemem ciągłego profilowania za pomocą szeregu prostych rolek (zamocowanych w większości przypadkach na belce) i dodatkowych rolek przytrzymujących (zewnętrznych i wewnętrznych). COPRA® pozwala na modelowanie zarówno całych belek z rolkami jak również poszczególnych rolek poprzez wpisanie ich pozycji w bazie danych (tablica pozycji).

 

Moduły do analizy

H2 – COPRA® Deformation Technology Husk zawiera:

 • możliwość weryfikacji i optmalizacji strategii profilowania
 • wyznaczanie aktualnej krzywej odkształcenia materiału w dowolym punkcie przekroju poprzecznego
 • możliwość zmiany takich parametrów jak: materiał, strategia profilowania, średnice rolek
 • obliczenia obszarów wydłużenia i ściskania taśmy
 • łatwa analiza za pomocą wykresów
 • reprezentacja 3D pełnego projektu z rolkami
 • symulacja z obliczeniami 3-ciej generacji

H3 – COPRA® Flower Technology Husk zawiera:

 • widok rozwinięcia w postaci kwiatu ze definiowanymi odległościami i zestawem różnych opcji
 • obliczenia sprężynowania powrotnego zgodnie z Biswas i Oehler
 • model krawędziowy 3D dla teoretycznych obliczeń odkształceń

F1 – COPRA® FEA RF Analysis Software with MSC.MARC Solver zawiera:

 • automatyczne generowanie modelu obliczeniowego, w oparciu o dane rozwinięcia i rolek z modułów COPRA®RF
 • automatyczne generowanie siatki i zagęszczanie siatki
 • kreatory ułatwiające definiowanie parametrów i nastaw procesu obliczeniowego
 • możliwość interaktywnej modyfikacji modelu
 • możliwość pracy w trybie automatycznej symulacji lub manualnej (dla doświadczonego użytkownika MES)
 • zestaw bogatych funkcji do interpretacji wyników symulacji
Zamknij