| | |Menu główne
zaslepka

Kompleksowe narzędzia Civil Site Design

Kompleksowe narzędzia – pełna kontrola projektu

Civil Site Design (CSD) został opracowany w celu zapewnienia projektowania dróg i ulic bezpośrednio w programie AutoCAD, Autocad Civil 3D i BricsCAD.

Nasza filozofia łączenia szablonu i łańcuchów oraz automatyzacji wspólnych elementów konstrukcyjnych, takich jak skrzyżowania i ronda, zapewnia znajomy i kompletny zestaw narzędzi do szybkiego tworzenia i przygotowania dokumentacji dla Twojego projektu dróg i ulic, renowacji lub innych projektów projektowych .

Dzięki oknom Vertical Design Windows można uzyskać pełny dostęp do dowolnego wybranego elementu konstrukcyjnego, łącznie z edycją profili projektowych i przekrojów poprzecznych, ustalić współczynniki wykopów / nasypów, generowania raportów podsumowujących i tworzenia modeli powierzchni z Twoich projektów. Możesz ustawiać okna projektowe dla  profili, a także okna przekroju poprzecznego w dowolnym miejscu na monitorze i zobaczyć wszystkie aktualizacje podczas wprowadzania zmian.

Możesz również otwierać jednocześnie wiele łańcuchów lub linii trasowania i ich profili, możesz edytować swoje główne drogi, obserwować drogi poprzeczne, krawężniki i ich konstrukcję zmieniające się podczas edycji osi lub profilu. Po otwarciu wielu otwartych okien przekrojowych można śledzić wpływ zmian profilu podczas graficznego wprowadzania zmian.

Narzędzia do projektowania dróg mogą być używane w każdym innym typowym projekcie korytarza: otwartych kanałach, ścianach oporowych, chodnikach itp.

 

Projektowanie i publikowanie dokumentacji w lokalnych standardach

CSD posiada wszystkie narzędzia niezbędne do szybkiego generowania standardowych wydruków swoich projektów bezpośrednio w rysunku, gotowych do natychmiastowego drukowania. Domyślne  style wydruku, które instalują się z oprogramowaniem, będą prawdopodobnie odpowiadać Twoim wymaganiom.

Dzięki CSD można interaktywnie sterować układem arkuszy, skalami, warstwami i typami linii, a także treścią, która ma się wyświetlać w Twoich wydrukach. Ustawienia stylów wydruków można zapisać w celu ponownego wykorzystania – zapisać do oddzielnych rysunków lub układów w bieżącym projekcie. Ustawienie, układ arkuszy lub wzory skarp są tworzone bezpośrednio wewnątrz rysunku. Możesz zdecydować, czy zapisać arkusze wewnątrz pliku z projektem lub w zewnętrznych rysunkach.

Zamknij