| | |Menu główne
zaslepka

Modelowanie powierzchni

Tworzenie powierzchni jest szybkie i łatwe dzięki obsłudze wielu danych wejściowych, intuicyjnym opcjom wyświetlania i dynamicznie reprezentowanym zmianom bezpośrednio wewnątrz rysunku.

Szablony modelowania powierzchni obsługują zewnętrzne pliki z punktami i pliki Land XML oraz odczytywanie danych 3D bezpośrednio z rysunku. Kontrola powierzchni umożliwia szybkie i dynamiczne dopasowywanie odstępów warstwic, kolorów, warstw i analizy powierzchni.

Analizuj powierzchnię za pomocą narzędzi, aby pokazać kolorowe pasma wysokości, zakresy nachylenia, kierunki i strzałki nachylenia dopasowane do Twoich wymagań. Stwórz zestawienia swojej analizy powierzchni jako tabelę AutoCAD.

Transfer plików LandXML jest w pełni obsługiwany, dzięki czemu można łatwo importować i eksportować dane powierzchniowe na wielu innych platformach projektowych. Twórz i edytuj powierzchnie w Civil Site Design, a następnie możesz je natychmiast udostępniać kolejnym projektantom.

Obiekty powierzchni można wybrać, klikając na rysunku i edytować. Dane powierzchni mogą być eksportowane do obiektów AutoCAD i udostępniane dowolnym użytkownikom programu AutoCAD.

Uzyskanie raportów objętości możliwe jest między dowolnymi dwoma powierzchniami, z uwzględnieniem współczynników zagęszczania. Raporty dotyczące objętości można eksportować do pliku tekstowego do ponownego wykorzystania na rysunku i do innych celów związanych z dokumentacją.

W programie AutoCAD Civil 3D projekt Civil Site Design może współpracować bezpośrednio z obiektami 3D programu AutoCAD Civil 3D.

Zamknij