| | |Menu główne
zaslepka

Projektowanie dróg

Dzięki CSD można całkowicie zautomatyzować proces projektowania dróg przy użyciu inteligentnych obiektów do obsługi wspólnych elementów konstrukcyjnych, takich jak skrzyżowania, krawężniki,  ronda.

Łuki na skrzyżowaniach automatycznie i dynamicznie śledzą zmiany zarówno planu, jak i profilu na przecinających się drogach. Kreator projektu umożliwia użytkownikom tworzenie pojedynczych lub złożonych linii trasowania dla łuków na skrzyżowaniach lub wykorzystanie własnych linii trasowania. Funkcja automatycznego dopasowania łuku powoduje, że wszystkie łuki są dopasowane do przecinających się osi, a ich przekroje są automatycznie dopasowywane między drogami głównymi i bocznymi.

Road Design for Subdivisions

Narzędzie „Rondo” umożliwia projektantowi szybkie ustawienie rzędnych wokół wybranej wyspy centralnej i krawędzi wyrównania pasów ruchu, dostosowanie do Twoich rzędnych przecięcia się, a także wyznaczanie przekrojów w celu opisania wewnętrznej wyspy.

Po kliknięciu przycisku powstaje model powierzchni obejmujący całą drogę, krawężniki, ronda, skrzyżowania, w tym wszystkie przycięcia linii w rejonie skrzyżowań i automatyczne włączenie granic zewnętrznych i wewnętrznych dla budowanej powierzchni modelu.

Zamknij