| | |Menu główne
zaslepka

Projektowanie rurociągów

Civil Site Design zawiera wszystkie narzędzia potrzebne do szybkiego tworzenia sieci rurociągów i unikania kolizji z innymi sieciami.

Pracując w środowisku CSD a, można tworzyć i projektować sieci burzowe, sieci kanalizacyjne i wykonywać ogólny projekt rur. Kontrola kryteriów jest uwzględniana w procesie projektowania, aby szybko zoptymalizować projekty i uniknąć kolizji  między podziemnymi obiektami.

Można utworzyć sieć rurociągów, klikając na ekran lub bezpośrednio w polilinię lub linię trasowania. Chociaż początkowy układ rurociągów opiera się na minimalnych spadkach i pokryciach, wiele okien Vertical Design Windows pozwala szybko dostosować dowolne rozmiary i rzędne rur, aby osiągnąć pożądane rezultaty.

W Oknie Projektu można zobaczyć wszystkie rury przecinające profil  i inne obiekty podziemne, w tym wykrywanie kolizje.  Rury projektowe są zsynchronizowane z modułem Drogi, umożliwiając bezpośrednie przyłączenie do elementów korytarza drogowego rzędnych i odsunięć sieci, a także dynamiczne aktualizacje w miarę edycji korytarza drogowego. Wszystkie sieci rurociągów mogą być wyświetlane na profilach i przekrojach drogowych, aby potwierdzić lokalizacje względem drogi.

Menedżer raportów tworzy niestandardowe raporty z dowolnej kombinacji atrybutów przechowywanych przez oprogramowanie i może być eksportowany jako pliki rozdzielone przecinkami (CSV) lub jako rysunek AutoCAD.

Korzystając z narzędzi do kreślenia profili, możesz szybko wygenerować standardowe wydruki dla swoich projektów bezpośrednio wewnątrz rysunku AutoCAD lub jako oddzielne pliki.

Zamknij