| | |Menu główne
zaslepka

Projektowanie skarp

Za pomocą narzędzi do projektowania skarp można wskazać polilinię, zastosować szablon przekroju poprzecznego (zespół), aby utworzyć powierzchnię skarpy. Powierzchnia i układy warstw automatycznie aktualizują się podczas edycji skarpy, dzięki czemu uzyskuje się natychmiastowe informacje na temat wpływu Twoich zmian w projekcie, w trakcie ich tworzenia.

Po dokonaniu zmian w projekcie można szybko przeanalizować dane dotyczące objętości, umożliwiając łatwe sprawdzanie mas ziemnych i optymalizację projektu.

Jeśli korzystasz z Autocad Civil 3D, jest to szybka alternatywa dla narzędzi skarp w programie Autocad Civil 3D, wspierających całkowite tworzenie skarp wzdłuż polilinii i czyszczenie narożników.

Narzędzia Skarp obsługują szablony przekrojów (zespołów) i inteligentne szablony rowów w celu spełnienia określonych wymagań projektowych.

Szybki podgląd wysokości ułatwia wprowadzanie zmian rzędnych odcinków i wyświetla dynamicznie wyniki. Możesz użyć zarówno narzędzi do ustawiania nachyleń, jak i szybkiego podglądu, aby dokonać zmian w projekcie – zmieniając położenie wierzchołków wzdłuż skarpy,  lub edytując i dodając pionowe krzywe.

Zamknij