| | |Menu główne
zaslepka

Renowacja dróg

CSD został opracowany z uwzględnieniem funkcji do projektowania renowacji dróg. Dzięki zaawansowanym narzędziom definiowania przekrojów poprzecznych, niezależnej kontroli osi pionowej i / lub poziomej nad dowolną częścią przekroju poprzecznego oraz możliwością tworzenia modeli przy użyciu dowolnej kolekcji niezależnie tworzonych łańcuchów i przekrojów, CSD jest najlepszym narzędziem projektowym do robót drogowych .

Dedykowane narzędzia do projektowania profilu umożliwiają automatyzację procesów odbudowy drogi, w tym możliwość automatycznego projektowania na podstawie głębokości warstwy / nakładki, dopasowywania elementów powierzchni i łańcuchów / kodów,  a także wyświetlania  dodatkowych elementów projektowych (projekcje kodu / krawędzi z innego korytarza).

DrivewayForm

Zaawansowane narzędzia do projektowania przekrojów umożliwiają łatwe zarządzanie przekrojami, a przeglądarka przekrojów dynamicznych pozwala przeglądać wprowadzane zmiany.

Korzystanie z narzędzi do projektowania podbudowy umożliwia generowanie dokładnych raportów objętościowych z wielu warstw, a także automatyczne dopasowywanie grubości warstwy nawierzchni do istniejących powierzchni.

Zaawansowane narzędzia modelowania CSD pozwalają łączyć ze sobą zbiory dróg, ciągów i kodów przekrojów, w wybranych zakresach, aby umożliwić spełnienie wszystkich wymagań projektowych.

Zamknij