| | |Menu główne

Inwestorzy

Inwestorzy

SN GPW pl CMYK

PROCAD SA zadebiutowała (PRD) 15 stycznia 2007 roku jako 287 spółka notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych SA.

Spółka jest jednym z czołowych dostawców na rynku profesjonalnego oprogramowania komputerowego wspomagającego procesy projektowania (CAD). Rozwiązania oferowane przez PROCAD SA wykorzystywane są m.in. przez pracownie architektoniczne, inżynieryjne i mechaniczno-technologiczne. Oferta obejmuje również systemy operacyjne, oprogramowanie graficzne, biurowe oraz narzędziowe, a także specjalistyczny sprzęt komputerowy, stanowiący platformę dla oprogramowania CAD. Wdrażane przez spółkę systemy w głównej mierze oparte są na technologii światowego lidera, notowanej na amerykańskim NASDAQ spółki Autodesk Inc.

Sekcja Dla Inwestorów została stworzona, by w jak najlepszym stopniu informować Państwa o dokonaniach i planach PROCAD SA. Dlatego stworzyliśmy szeroką bazę informacyjną, zawierającą m.in. raporty bieżące i okresowe, pełną treść prospektu emisyjnego, statystyki notowań giełdowych, kalendarium. Zapraszamy do zapoznania się z treścią serwisu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się się 30 czerwca 2022 roku,
w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 215.
Pełna treść ogłoszenie  znajduje się na stronie www.procad.pl/walnezgromadzenie

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI PROCAD S.A.

Ogłoszone 4 października 2021 roku wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji PROCAD SA, w ramach którego przyjmowane był zapisy do 6 grudnia, zostało rozliczone 13 grudnia 2021 roku. W wezwaniu wzywający nabyli łącznie 633.776 akcji Spółki, stanowiące 7,03% udziału w kapitale zakładowym.
W dniu 2.12.2021 została zmieniona cena w wezwaniu z 1,80zł na 2,10zł.
Pełna treść zaktualizowanego o nową cenę wezwania dostępna jest w pliku PFD: Pobierz plik PDF

Treść uchwał przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA
dnia 14 maja 2021 roku: Pobierz plik PDF 

Informujemy, że ogłoszony w dniu 3 listopada 2020 roku skup akcji własnych został zakończony i rozliczony w dniu 25.11.2020 r. Informacje na temat skupu dostępne są w raportach bieżących:

Raport bieżący nr 34/2020 z dnia 20.11.2020. Przydział i alokacja ofert sprzedaży akcji Spółki Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 35/2020 z dnia 25.11.2020. Nabycie akcji własnych. Pobierz plik PDF

Informujemy, że ogłoszony w dniu 22 lipca 2020 roku skup akcji własnych został zakończony i rozliczony w dniu 17.08.2020 r. Informacje na temat skupu dostępne są w raportach bieżących:

Raport bieżący nr 20/2020 z dnia 13.08.2020. Przydział i alokacja ofert sprzedaży akcji Spółki Pobierz plik PDF

Raport bieżący nr 21/2020 z dnia 18.08.2020. Nabycie akcji własnych. Pobierz plik PDF

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA,  rozpoczęło się 29 czerwca 2020 roku i zakończyło się, po ogłoszonej przewie w obradach, 09 lipca 2020 roku.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA od przerwy: Pobierz plik PDF

Treść uchwały podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA po przerwie w dniu 9 lipca 2020 r.: Pobierz plik PDF


Sekcja Dla Inwestorów została stworzona, by w jak najlepszym stopniu informować Państwa o dokonaniach i planach PROCAD SA. Dlatego stworzyliśmy szeroką bazę informacyjną, zawierającą m.in. raporty bieżące i okresowe, pełną treść prospektu emisyjnego, statystyki notowań giełdowych, kalendarium. Zapraszamy do zapoznania się z treścią serwisu.

Tych z Państwa, którzy na bieżąco chcieliby śledzić wydarzenia w PROCAD SA zapraszamy do zaprenumerowania Biuletynu Inwestora.


PROCAD SA nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie zamieszczonych informacji. Mają one wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowią propozycji nabycia akcji w ramach oferty publicznej lub rekomendacji mogącej być podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

UE_logo1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
UE_logo2
Zamknij