| | |Menu główne

Akcjonariat

Akcjonariat

Stan na dzień 07.07.2017

 

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 9.019.000 akcji, w tym:

Wartość nominalna każdej akcji wynosi 10 gr

Zamknij