| | |Menu główne

Biegły rewident

Biegły rewident

Zaproszenie do składania ofert na badania roczne i przeglądy śródroczne sprawozdań finansowych w Grupie PROCAD SA za rok 2017

Pobierz plik PDF

 

 

Spółka nie posiada reguły zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Wybór biegłego rewidenta jest przeprowadzany przez Radę Nadzorczą na podstawie ofert nadesłanych przez zainteresowane podmioty, w odpowiedzi na ogłaszane co roku zaproszenie do składania ofert umieszczane na stronie internetowej Spółki.

 

Podmiot z którym Spółka posiada aktualnie obowiązującą umowę:

REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. – umowa na przegląd półroczny i badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016

 

Podmioty które w przeprowadzały badania i przeglądy w ostatnich latach:

 

2015

Przegląd półroczny:

REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.

Badanie rocznego sprawozdania finansowego:

REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.

 

2014

Przegląd półroczny:

REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.

Badanie rocznego sprawozdania finansowego:

REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.

 

2013

Przegląd półroczny:

DORADCA Auditors Sp. z o. o.

Badanie rocznego sprawozdania finansowego:

DORADCA Auditors Sp. z o. o.

 

2012

Przegląd półroczny:

DORADCA Auditors Sp. z o. o.

Badanie rocznego sprawozdania finansowego:

DORADCA Auditors Sp. z o. o.

 

2011

Przegląd półroczny:

DORADCA Auditors Sp. z o. o.

Badanie rocznego sprawozdania finansowego:

DORADCA Auditors Sp. z o. o.

 

2010

Przegląd półroczny:

DORADCA Auditors Sp. z o. o.

Badanie rocznego sprawozdania finansowego:

DORADCA Auditors Sp. z o. o.