| | |Menu główne

Biegły rewident

Biegły rewident

Polityka wyboru przez PROCAD SA firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych.
Pobierz plik PDF

Podmiot, z którym Spółka posiada aktualnie obowiązującą umowę:

Misters Audytor Adviser Spółka z o.o. – z siedzibą w Warszawie – umowa dotyczy:

a) przeglądu sprawozdań finansowych sporządzonych za I półrocze 2019 roku oraz I półrocze 2020 roku,

b) badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku oraz za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.

 

Podmioty, które przeprowadzały badania i przeglądy w ostatnich latach:

 

2018

Przegląd półroczny:

REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.

Badanie rocznego sprawozdania finansowego:

REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.

 

2017

Przegląd półroczny:

REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.

Badanie rocznego sprawozdania finansowego:

REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.

 

2016

Przegląd półroczny:

REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.

Badanie rocznego sprawozdania finansowego:

REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.

 

2015

Przegląd półroczny:

REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.

Badanie rocznego sprawozdania finansowego:

REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.

 

2014

Przegląd półroczny:

REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.

Badanie rocznego sprawozdania finansowego:

REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.

 

2013

Przegląd półroczny:

DORADCA Auditors Sp. z o. o.

Badanie rocznego sprawozdania finansowego:

DORADCA Auditors Sp. z o. o.

 

2012

Przegląd półroczny:

DORADCA Auditors Sp. z o. o.

Badanie rocznego sprawozdania finansowego:

DORADCA Auditors Sp. z o. o.

 

2011

Przegląd półroczny:

DORADCA Auditors Sp. z o. o.

Badanie rocznego sprawozdania finansowego:

DORADCA Auditors Sp. z o. o.

 

2010

Przegląd półroczny:

DORADCA Auditors Sp. z o. o.

Badanie rocznego sprawozdania finansowego:

DORADCA Auditors Sp. z o. o.

Zamknij