| | |Menu główne

Ład korporacyjny

Ład korporacyjny

PROCAD SA począwszy od 1 stycznia 2016 roku stosuje wszystkie zasady zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Informacje na temat stosowania rekomendacji będą zamieszczane w oświadczeniach o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, stanowiących część raportu rocznego PROCAD SA.

Zamieszczone w ostatnim opublikowanym raporcie rocznym oświadczenie Spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego – Pobierz plik PDF

Zamknij