| | |Menu główne

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

????????????????????????????????????
Andrzej Przewoźnik – Przewodniczący

Ukończył w 1989 roku Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr licencji: 533). Pan Andrzej Przewoźnik pracował kolejno: w latach 1994 – 2000 w Domu Maklerskim BGK S.A.(od 1996 r. Wiceprezes, a od 1999 r. p.o. Prezesa Zarządu), w latach 2000 – 2003 w Domu Maklerskim Polonia Net S.A. jako Dyrektor POK w Warszawie, w latach 2003 – 2004 w Banking Gain Management Consulting Group S.A. jako Dyrektor Inwestycyjny. Od 2005 jest zatrudniony na stanowisku Dyrektora Inwestycyjnego w Capital Partners S.A. Od 2005 roku w Domu Maklerskim Capital Partners S.A. pełni funkcję Prezesa Zarządu. Pan Andrzej Przewoźnik w okresie od 6 września do 5 października 2005 roku był członkiem Rady Nadzorczej eCARD S.A. Ponadto Pan Andrzej Przewoźnik prowadzi od dnia 1 lutego 2005 roku działalność gospodarczą pod nazwą Doradztwo – Andrzej Przewoźnik.

Andrzej Przewoźnik jest członkiem niezależnym.

Kontakt: inwestorzy@procad.pl

????????????????????????????????????
Mariusz Jagodziński

Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. Pan Mariusz Jagodziński jest licencjonowanym doradcą inwestycyjnym (nr licencji: 101) oraz maklerem papierów wartościowych (nr licencji: 1117). Karierę zawodową na rynku kapitałowym rozpoczął w 1994 roku, w Biurze Maklerskim Banku Gdańskiego, jako analityk papierów wartościowych. Przez następne trzy lata pracował w Centrali Banku Gdańskiego i pełnił m.in. funkcję Zastępcy Dyrektora w Departamencie Transakcji Rynku Kapitałowego Banku Gdańskiego SA. W latach 1997 – 2002 kierował Biurem Zarządzania Aktywami IDM Kredyt Banku SA. W połowie 2001 roku Zarząd Kredyt Banku SA (aktualnie grupa kapitałowa KBC z Belgii) zlecił mu misję stworzenia Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. W utworzonym TFI powierzono mu następnie funkcję Członka Zarządu. Od marca 2002 roku do listopada 2005r. zatrudniony był jako Dyrektor Pionu Transakcji i Zarządzania Inwestycjami w TP Invest Sp. z o.o. Obecnie Pan Mariusz Jagodziński pełni funkcje Prezesa Zarządu w M&M Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o., jak również pełni funkcję członka rady nadzorczej w SWISSMED SA. Równocześnie, od ponad dwóch lat łączy praktykę zawodową z pracą naukową z zakresu wycen przedsiębiorstw w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Kontakt: inwestorzy@procad.pl

ACH1
Andrzej Chmielecki – Sekretarz

Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku (Wydział Ekonomiki Transportu, specjalność Ekonomika i Organizacja Handlu Zagranicznego, dyplom magistra ekonomii z wyróżnieniem w roku 1987) oraz Studium Podyplomowego MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów (2005) W latach 1987-1991 pracował na Uniwersytecie Gdańskim w Gdańsku, na Wydziale Ekonomiki Produkcji w Katedrze Finansów. W latach 1990-1992 był Dyrektorem Finansowym i Wiceprezesem Zarządu PHZ Navimor Sp. z o.o. W latach 1992-1998 był Dyrektorem Oddziału w Gdańsku Banku Handlowego w Warszawie, następnie w 1998 roku pracował jako Ekspert ds. Restrukturyzacji w Oddziale Regionalnym Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Państwowy. W latach 1998-2006 pracował kolejno jako: Dyrektor Oddziału w Gdańsku LG Petro Bank SA, Dyrektor Finansowy i Prokurent Zarządu Stoczni Gdynia SA, Dyrektor Banku ds. Logistyki i Bezpieczeństwa Nordea Bank Polska SA i jako Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Koncernu Energetycznego ENERGA SA w Gdańsku. Od lipca 2006 roku do października 2014 pracował jako Dyrektor Departamentu Logistyki i Bezpieczeństwa w Centrali Nordea Bank Polska SA. Od listopada 2014 do marca 2015 menedżer w PKO BP SA. Od marca do lipca 2015 ekspert w jednym z projektów współfinansowanych ze środków UE/EFES. Od lipca 2015 prowadzi własną firmę doradczo-audytorską VIRTUS.

Andrzej Chmielecki jest członkiem niezależnym.

Kontakt: inwestorzy@procad.pl

BS1
Bożena Szczęśniak

Jest absolwentką Politechniki Śląskiej w Gliwicach (Wydział Architektury, dyplom ukończenia w roku 1989, mgr inż. arch). W latach 1988-1990 pracowała w Pracowni Projektowej w Gliwicach. Od roku 1990 podjęła pracę w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością WM Pracownia Projektowania Miasta na stanowisku asystenta projektanta, a po uzyskaniu w 1993 roku uprawnień budowlanych – na stanowisku samodzielnego projektanta. Od 2009 roku prowadzi własną firmę architektoniczną pod nazwą BOARCH Pracownia Projektowa.

Pani Bożena Szczęśniak jest żoną akcjonariusza posiadającego powyżej  5% akcji PROCAD SA, Pana Janusza Szczęśniaka, Wiceprezesa Zarządu PROCAD SA.

Kontakt: inwestorzy@procad.pl

HK1
Hubert Kowalski

Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej Wydziału Architektury i Urbanistyki. Za dyplom ukończenia uczelni w 2007 roku otrzymał nagrodę SARP w kategorii Dyplom Roku. W latach 2005-2010 pracował na stanowisku asystenta projektanta w WM Pracownia Projektowania Miasta sp. z o.o. Uczestniczył m.in. w przygotowaniu projektów Parku Naukowo Technologicznego w Gdyni, Teatru Muzycznego w Gdyni oraz Szkoły Muzycznej im. Z. Noskowskiego. Od 2009 roku prowadzi własną pracownię architektoniczną w Gdańsku. Jest członkiem grupy projektowej Planair oraz AGREST group, wraz z którą wygrał w 2008 roku ogólnopolski konkurs Akcja Kreacja. Jest współzałożycielem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Energooszczędnego. W roku 2010 uzyskał uprawnienia budowlane.

Hubert Kowalski jest członkiem niezależnym.

Kontakt: inwestorzy@procad.pl

Regulamin Rady Nadzorczej – Pobierz plik PDF