| | |Menu główne

Statut spółki

Statut spółki

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ PROCAD S.A. tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą w dniu 12 czerwca 2012 r. zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 18 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 12 czerwca 2012 r.

Pobierz dokument PDF