| | |Menu główne

Walne zgromadzenie

Walne zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki PROCAD SA. Jego podstawowe kompetencje zostały określone w Statucie Spółki i Regulaminie WZA.

Regulamin Walnego Zgromadzenia PROCAD SA Pobierz Plik

Zapisy audio z przebiegu Walnych Zgromadzeń PROCAD SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 28 maja 2019r. : https://youtu.be/ns7Swq3DPCE

Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 11 czerwca 2018r. : https://youtu.be/r2_a0MbhhcQ
Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 29 maja 2017 r. : https://youtu.be/9D-fvkFDQFk
Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 8 czerwca 2016 r. : https://youtu.be/4_Ub_naUO0Q

Zamknij