| | |Menu główne
zaslepka

PointSense Building

PointSense Building: z danych skanera laserowego 3D do planów 2D

PointSense Building mają zastosowanie, gdzie muszą być generowane plany płaskie ze skaningu 3D w krótkim czasie, na przykład w zakresie planowania, inwentaryzacji nieruchomości, zarządzania obiektami lub do urządzania wnętrz oraz specjalnych konstrukcji, takich jak np. przemysł stoczniowy.

Oprogramowanie FARO 3D jest kompatybilne z danymi od większości producentów skanerów

Oprogramowanie FARO 3D obsługuje większość formatów danych, a zatem jest niezależna od sprzętu. FARO, jako wiodący dostawca skanerów 3D dla dalekiego zasięgu oraz krótkiego zasięgu, jest również w stanie zaoferować kompletne rozwiązania systemowe.

Rzuty i przekroje z danych skanowania laserowego 3D

PointSense Building jest rozwiązaniem do szybkiego i efektywnego opracowania danych skanowania laserowego 3D istniejącej architektury. Tworzy rzuty pięter, przekroje i elewacje w obrębie środowiska AutoCAD. PointSense Building oferuje wiele narzędzi do efektywnego, półautomatycznego rysowania i planowania w projektach. Produkt obsługuje prawie wszystkie formaty skanerów laserowych na rynku.

Ekstrakcja planów 2D z danych skanowania 3D

Wydajny menedżer przekrojów umożliwia dzielenie chmury punktów na podobszary, które są przydatne dla różnych opracowań. Te poszczególne obszary mogą być wygaszone lub bardziej widoczne, wyświetlane w kolrach lub eksportowane oddzielnie. Elementy zakłócające model, takie jak drzewa czy meble mogą być łatwo wycięte z chmury punktów. Przekroje są tworzone poprzez dobór wielokąta lub automatyczne generowanie warstwy. Rzuty na dowolnej wysokości i przekroje z każdej pozycji mogą być generowany szybko i efektywnie.

Automatyczne rysowanie ścian, podłóg i sufitów

PointSense Building oferuje użyteczne narzędzia dla programu AutoCAD do generowania rzutów planie 2D z chmury punktów. Po zdefiniowaniu warstw, polecenie dopasowania poligonów wspierania rysowanie ścian, podłóg i sufitów. Poprzez wybór kolejnych linii i automatyczne łączenie przerw, można szybko i precyzyjnie utworzyć ciągłe polilinie. Plany mogą być automatycznie utworzone z chmury punktów i zapewniają łączenie krawędzi i narożników.

Dedykowane polecenia do pomiaru budynków zaoszczędzą czas.

Dedykowane polecenia do drzwi, schodów, wnęk czy filarów przyspieszają rysowanie rzutów kondygnacji. Dla przykładu, wystarczy pięć lub mniej kliknięć, aby wygenerować drzwi i towarzyszące im wymiary.

Szkicowanie planów CAD z ortofotomapy

Użytkownik może wygenerować ortofotografie z chmury punktów w dowolnym kierunku. Wszystkie obiekty umieszczone równolegle do płaszczyzny rzutowania będą wyświetlana we właściwej skali na zdjęciach podobnych do obrazów rastrowych. Wykorzystanie tej funkcji obejmuje utworzenie poglądów elewacji o wysokiej rozdzielczości, nakładanie obrazu z obiektami CAD lub za pomocą obrazu jako mozaiki do rysowania i wymiarowania.

Zestawienia

Korzystanie z wbudowanych narzędzi zarządzania obszarami, inteligentne obszary pomieszczeń mogą być użyte do wygodnego generowania planów pięter. Ten przejrzysty widok struktury obiektów ułatwia łatwiejsze zarządzanie pomieszczeniami i wymiarowaniem powierzchni użytkowych. Znaczniki pomieszczeń i raporty mogą być generowane za pomocą jednego kliknięcia z informacjami takimi jak powierzchnia pomieszczeń, rodzaje podłóg, sposobu użytkowania i przeznaczenia itp. Dane mogą być eksportowane do innych baz danych do dalszej pracy związanej z zarządzaniem obiektem.

Zalety:

  • Szybka budowa planów 2D za pomocą narzędzi do automatycznego wyrównania wielokątów
  • Polecenia rysowania i wymiarowania dla elementów budowlanych, takich jak okna, drzwi, schody, itp
  • Zarządzanie bazami powierzchni
  • Obliczanie zdjęć orto z chmury punktów

Klasyczne narzędzia

  • Opracowanie miliardów punktów pomiarowych w środowisku AutoCAD
  • Intuicyjna nawigacja na widoku płaskim
  • Efektywne zarządzanie skanami 3D:
    przycinanie, kolorowanie, maskowanie i opisywanie chmur punktów

Wersja próbna

Programy FARO 3D mogą być testowane bezpłatnie przez 14 dni. Aby uzyskać więcej informacji, wystarczy wypełnić ten formularz

Millions of Points in AutoCAD
Zamknij