| | |Menu główne
zaslepka

PROCAD T4R ULTIMATE Suite

Poniżej przedstawiono przeznaczenie poszczególnych mini-pakietów wraz z listą aplikacji oraz usług, które są w nich zawarte. Niektóre aplikacje dostępne są w kilku mini-pakietach, dla wybranych pozycji dostępne są warianty wzbogacone o specjalne zastosowania.

PRECAST CONCRETE – pakiet przeznaczony do projektowania prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych.
Zawiera następujące aplikacje:
1. Floor Panel Layout
2. Smart Connections
3. Floor+ (Metal)
4. Smart Walls
5. Sort Mark
6. Smart Assemblies

PRECAST CONCRETE (dla prefabrykowanych garaży) – rozbudowany wariant pakietu PRECAST CONCRETE, przeznaczony szczególnie do projektowania garaży prefabrykowanych.
Zawiera następujące aplikacje oraz usługi:
1. Floor Panel Layout
2. Smart Connections
3. Floor+ (Metal)
4. Smart Walls
5. Sort Mark
6. Smart Assemblies
7. Wstępny plan wdrożenia

MEP HANGERS – mini-pakiet przeznaczony do automatycznego wstawiania wieszaków i podpór do kanałów, rur, korytek kablowych i przewodów w modelu Revit.
Zawiera następujące aplikacje:
1. MEP Hangers
2. Sort Mark

CUT OPENING – mini-pakiet przeznaczony do wycinania otworów w miejscach kolizji instalacji z przegrodami i konstrukcją budynku.
Zawiera aplikacje:
1. Cut Opening
2. Sort Mark

FIRE SPRINKLER – mini-pakiet przeznaczony do (wcześniej nazywane Inteligentnymi zraszaczami) projektowania systemów Tryskaczy przeciwpożarowych wraz z wieszakami lub podporami pod instalacje. Zawiera aplikacje:
1. Fire Sprinkler
2. MEP Hangers
3. Sort Mark

Smart Assemblies – pojedyncza aplikacja BIM SOLUTION, przyspieszająca przygotowanie dokumentacji warsztatowej, poprzez automatyczne tworzenie widoków zespołów i ich wymiarowanie wg określonych reguł.
1. Smart Assemblies

Smart Connections – (poprzednia nazwa Smart Details) pojedyncza aplikacja BIM SOLUTION, pozwalająca wstawić dowolną liczbę elementów bazujących na powierzchni, przez co bardzo szybko można uszczegółowić projekt nawet do poziomu LOD400.
1. Smart Connections:

WOOD FRAMING SUITE (WALL, FLOOR, ROOF) – pakiet przeznaczony do projektowania budynków (ścian, stropów i dachów) w konstrukcji drewnianej.
Zawiera aplikacje:
1. Floor Panel Layout
2. Roof Panel Layout
3. Roof+ (Wood) (zastąpiło Rafter+ [Wood])
4. Truss+ (Wood)
5. Floor+ (Wood)
6. Wall+ (Wood)
7. Smart Walls
8. Sort Mark
9. Cut Opening

WOOD FRAMING WALL – uproszczona wersja pakietu WOOD FRAMING SUITE, przeznaczona do projektowania ścian w konstrukcji drewnianej.
Zawiera aplikacje:
1. Wall+ (Wood)
2. Smart Walls
3. Sort Mark
4. Cut Opening

WOOD FRAMING FLOOR – uproszczona wersja pakietu WOOD FRAMING SUITE, przeznaczona do projektowania stropów w konstrukcji drewnianej.
Zawiera aplikacje:
1. Floor Panel Layout
2. Truss+ (Wood)
3. Floor+ (Wood)
4. Sort Mark
5. Cut Opening

WOOD FRAMING ROOF – uproszczona wersja pakietu WOOD FRAMING SUITE, przeznaczona do projektowania dachów w konstrukcji drewnianej.
Zawiera aplikacje:
1. Roof Panel Layout
2. Roof+ (Wood) (zastąpiło Rafter+ [Wood])
3. Truss+ (Wood)
4. Sort Mark
5. Cut Opening

WOOD FRAMING SIPS – rozbudowany wariant pakietu WOOD FRAMING SUITE, przeznaczony szczególnie do projektowania prefabrykowanych paneli izolowanych (structural insulated panels).
Zawiera następujące aplikacje oraz usługi:
1. WOOD FRAMING SUITE (WALL, FLOOR, ROOF)
2. Smart Connections
3. Wstępny plan wdrożenia

WOOD FRAMING OAK – rozbudowany wariant pakietu WOOD FRAMING SUITE, przeznaczony szczególnie do projektowania ciężkich konstrukcji z drewna (np. układy słupowo-ryglowe).
Zawiera następujące aplikacje oraz usługi:
1. WOOD FRAMING SUITE (WALL, FLOOR, ROOF)
2. Smart Connections
3. Wstępny plan wdrożenia

WOOD FRAMING CLT – rozbudowany wariant pakietu WOOD FRAMING SUITE, przeznaczony szczególnie do projektowania elementów z drewna klejonego warstwowo.
Zawiera następujące aplikacje oraz usługi:
1. WOOD FRAMING SUITE (WALL, FLOOR, ROOF)
2. Smart Connections
3. Wstępny plan wdrożenia

CNC Exporter – Hundegger (BVX) – mini-pakiet pozwalający na eksport plików przygotowanych w dowolnej wersji pakietu WOOD FRAMING na obrabiarki CNC.
Zawiera następujące aplikacje oraz usługi:
1. CNC Exporter – Hundegger (BVX)
2. Sort Mark
3. Wstępny plan wdrożenia

CNC Exporter – Randek SPL728 – mini-pakiet pozwalający na eksport plików przygotowanych w dowolnej wersji pakietu WOOD FRAMING na obrabiarki CNC.
Zawiera następujące aplikacje oraz usługi:
1. CNC Exporter – Randek SPL728
2. Sort Mark
3. Wstępny plan wdrożenia

CNC Exporter – Weinmann (BTL) – mini-pakiet pozwalający na eksport plików przygotowanych w dowolnej wersji pakietu WOOD FRAMING na obrabiarki CNC.
Zawiera następujące aplikacje oraz usługi:
1. CNC Exporter – Weinmann (BTL)
2. Sort Mark
3. Wstępny plan wdrożenia

CNC Exporter – Weinmann CAD/CAM Production Line (WUP) – mini-pakiet pozwalający na eksport plików przygotowanych w dowolnej wersji pakietu WOOD FRAMING na obrabiarki CNC.
Zawiera następujące aplikacje oraz usługi:
1. CNC Exporter – Weinmann CAD/CAM Production Line (WUP)
2. Sort Mark
3. Wstępny plan wdrożenia

CNC Exporter – Randek CAD/CAM Production Lines (CDT4) – mini-pakiet pozwalający na eksport plików przygotowanych w dowolnej wersji pakietu WOOD FRAMING na obrabiarki CNC. Zawiera następujące aplikacje oraz usługi:
1. CNC Exporter – Randek CAD/CAM Production Lines (CDT4)
2. Sort Mark
3. Wstępny plan wdrożenia

METAL FRAMING SUITE (WALL, FLOOR, ROOF) – pakiet przeznaczony do projektowania budynków (ścian, stropów i dachów) w konstrukcji stalowej.
Zawiera aplikacje:
1. Floor Panel Layout
2. Roof Panel Layout
3. Roof+ (Metal) (zastąpiło Rafter+ [Metal])
4. Truss+ (Metal)
5. Floor+ (Metal)
6. Wall+ (Metal)
7. Smart Walls
8. Sort Mark
9. Cut Opening

METAL FRAMING WALL – uproszczona wersja pakietu METAL FRAMING SUITE, przeznaczona do projektowania ścian w konstrukcji stalowej.
Zawiera aplikacje:
1. Wall+ (Metal)
2. Smart Walls
3. Sort Mark
4. Cut Opening

METAL FRAMING FLOOR – uproszczona wersja pakietu METAL FRAMING SUITE, przeznaczona do projektowania stropów w konstrukcji stalowej.
Zawiera aplikacje:
1. Floor Panel Layout
2. Truss+ (Metal)
3. Floor+ (Metal)
4. Sort Mark
5. Cut Opening

METAL FRAMING ROOF – uproszczona wersja pakietu METAL FRAMING SUITE, przeznaczona do projektowania dachów w konstrukcji stalowej.
Zawiera aplikacje:
1. Roof Panel Layout
2. Roof+ (Metal) (zastąpiło Rafter+ [Metal])
3. Truss+ (Metal)
4. Sort Mark
5. Cut Opening

CNC Exporter – Howick, Metroll, MetCon, Scottsdale – mini-pakiet pozwalający na eksport plików przygotowanych w dowolnej wersji pakietu METAL FRAMING na obrabiarki CNC.
Zawiera następujące aplikacje oraz usługi:
1. CNC Exporter – Howick, Metroll, MetCon, Scottsdale
2. Sort Mark
3. Wstępny plan wdrożenia

VENTILATED FACADES – uproszczona wersja pakietu METAL FRAMING SUITE, przeznaczona szczególnie do projektowania stalowej konstrukcji wentylowanych fasad.
Zawiera aplikacje oraz usługi:
1. Wall+ (Metal)
2. Sort Mark
3. Smart Connections
4. Wstępny plan wdrożenia

CURTAIN WALLS & PANELS – uproszczona wersja pakietu METAL FRAMING SUITE, przeznaczona szczególnie do projektowania przeszklonych ścian osłonowych.
Zawiera aplikacje oraz usługi:
1. Wall+ (Metal)
2. Sort Mark
3. Smart Connections
4. Wstępny plan wdrożenia

FRAMED PARTITIONS – uproszczona wersja pakietu METAL FRAMING SUITE, przeznaczona szczególnie do projektowania wewnętrznych ścian działowych.
Zawiera aplikacje oraz usługi:
1. Wall+ (Metal)
2. Sort Mark
3. Smart Connections
4. Wstępny plan wdrożenia

SMART BROWSER – dla BIM Menedżerów (MANAGE) – mini-pakiet służący do zarządzania bibliotekami rodzin oraz modelem, przeznaczony dla BIM Menedżerów.
Zawiera aplikacje:
1. Smart Browser Manage
2. BIM Tree Manager

SMART BROWSER– dla Liderów Zespołów (POWER) – pojedyncza aplikacja Smart Browser w wersji Power, ułatwiająca pracę z bibliotekami rodzin, przeznaczona dla Liderów Zespołów.
1. Smart Browser Power

SMART BROWSER – dla Członków Zespołów (SIMPLE) – pojedyncza aplikacja Smart Browser w wersji Simple, ułatwiająca pracę z bibliotekami rodzin, przeznaczona dla Członków Zespołów.
1. Smart Browser Simple

Zamknij