| | |Menu główne
zaslepka

Cut Opening Free

Uproszczona (i darmowa) wersja dodatku Cut Opening. Aplikacja automatycznie wykonuje otwory w miejscach kolizji elementów instalacyjnych z ścianami, stropami, sufitami i dachami. Miejsca te znajdowane są na podstawie raportu kolizji generowanego bezpośrednio w programie Revit. Użytkownik może zdefiniować kształt (okrągły lub prostokątny) i odsunięcie otworu od elementu. Uwzględniane elementy instalacyjne, to przede wszystkim przewody wentylacyjne, przewody hydrauliczne i koryta kablowe. 

Porównanie funkcjonalności wersji darmowej oraz pełnej: 

Cechy porównywanych produktów T4R add-on Cut Opening Free  BIM Solution Cut Opening
Tworzy otwory w miejscach kolizji kanałów, rur, drabinek oraz rur kablowych z ścianami, stropami, dachami i sufitami
Tworzy otwory w miejscach kolizji kanałów, rur, drabinek oraz rur kablowych z belkami i słupami konstrukcyjnymi
Dodatkowe odsunięcie (powiększenie) otworu
Użytkownik może zmieniać typ i kształt otworu
Odsunięcie (powiększenie) i kształt otworu może być zablokowane
Możliwość modyfikacji/usunięcia istniejących otworów
Działanie z linkowanymi plikami
Aktualizacja otworów po zmianach wprowadzonych w projekcie
Pokazuje status zmian (usunięty, utworzony, utworzony nowy, zmiana obiektu nadrzędnego, zmiana pozycji, zmiana wymiarów, zmiana kształtu)
Możliwość usunięcia małych otworów
Obsługuje kanały i rury IFC
Automatyczna nawigacja oraz zakres przekroju (section box) pozwala zobaczyć miejsce wstawianego lub istniejącego otworu
Możliwość automatycznego łączenia otworów wg zdefiniowanych reguł
Umożliwia tworzenie otworów w miejscach, w których kanały, rury, drabinki oraz rury kablowe nie przechodzą przez pełną szerokość ścian, stropów i sufitów, a jedynie stykają się z nimi
Możliwość dołączenia/odłączenia wybranych otworów
Możliwość odwrócenia drzewa grupowania i odfiltrowanie otworów wg ściany, stropu lub suftu
Dodaje otwory w ścianach konstrukcyjnych, jeżeli architekt i konstruktor pracują na oddzielnych warstwach ścian
Działa w trybie modeless. Opcja Modeless pozwala pracować w oknie dialogowym Cut Opening tak jak z osobną aplikacją

Na nagraniu pokazane jest działanie dodatku w pełnej wersji (z podlinkowanym plikiem architektonicznym). Wersja free pozwala na pracę w zakresie jednego projektu (bez linkowanych plików rvt).

Więcej informacji oraz pomoc dostępna na stronie producenta:

Zamknij