| | |Menu główne

Dynamic Legend

Umożliwia szybkie stworzenie graficznego zestawienia obiektów (widoku legendy), jak również aktualizację legendy po zmianach wprowadzonych w modelu. Najczęściej może być wykorzystywana do zestawienia stolarki drzwiowej i okiennej, ale również wyposażenia mebli, obiektów sanitarnych, oświetlenia, itd. Pozwala na dowolny sposób zdefiniowania tabeli zestawieniowej oraz parametrów w niej zawartych. W tabeli może znaleźć się reprezentacja graficzna każdego komponentu 3D użytego w projekcie, w dowolnym widoku (z przodu, z boku, z góry itp.) Można użyć kilku widoków tego samego obiektu lub rzeczywistej reprezentacji elementu. Aplikacja pozwala na wykonanie legendy, także z podłączonych plików Revit.

Jak to działa: 
Więcej informacji oraz pomoc dostępna na stronie producenta:

Zamknij