| | |Menu główne

RAS Manager

Narzędzie do zaawansowanego zarządzania pomieszczeniami i przestrzeniami, które pozwala tworzyć i modyfikować przestrzenie oraz pomieszczenia z paramaterami HVAC. Takie pomieszczenia mogą być automatycznie i równocześnie wstawiane do projektu wraz ze wszystkimi potrzebnymi danymi inżynierskimi, które można przystosować do wymaganych norm. RAS Manager dodatkowo: poprawnie wstawia Pomieszczenia i Przestrzenie zgodnie z odpowiednimi poziomami, pozwala łatwo dzielić Przestrzenie zgodnie z wybranymi poziomami, pomaga wykonać obliczenia powietrza zużytego i dostarczanego do pomieszczeń, oraz przypisywać Przestrzenie do nowych Stref.

Jak to działa?


Więcej informacji oraz pomoc dostępna na stronie producenta:

Zamknij