| | |Menu główne

Smart Sheets

Automatyczne generowanie arkuszy wydruku, na podstawie wcześniej ustalonego szablonu. Zapamiętuje pozycję widoku na arkuszu, jego ustawienia graficzne oraz zakres widoku. Odświeża na bieżąco informacje zawarte w arkuszu oraz chmurki rewizyjne znajdujące się na widokach.

Jak to działa?


Więcej informacji oraz pomoc dostępna na stronie producenta:

Zamknij