| | |Menu główne

Smart Walls

Moduł pomaga w zaawansowanym zarządzaniu ścianami. Teraz zarządzanie połączeniami i dylatacjami jest jeszcze szybsze i prostsze (można ustawić inną wartość dylatacji dla tego samego typu ściany w przypadku jej funkcji konstrukcyjnej lub działowej). Ściany warstwowe można łatwo dekomponować według konfiguracji użytkownika (z każdej warstwy ściany powstaje nowa ściana, o nowym typie, lub typie wskazanym w konfiguracji). Dzięki Smart Walls możemy automatycznie zezwalać lub nie zezwalać na połączenia ścian, podzielić (przeciąć) ściany wg wybranej konfiguracji (np. zgodnie z siatką osi konstrukcyjnych), a wybranym ścianom można przypisać Punkt Środka Ciężkości (osobno dla każdej wybranej ściany lub jeden wspólny dla wszystkich zaznaczonych).

Jak to działa?Więcej informacji oraz pomoc dostępna na stronie producenta:

Zamknij