| | |Menu główne

Sort Mark

Sortuje i przenumerowuje osie (nawet te wstawione na nowo), służy do automatycznego etykietowania, opisywania i sortowania zarówno obiektów architektonicznych (okna, drzwi, elementy wyposażenia wnętrz), jak i konstrukcyjnych (słupy, belki, fundamenty). Raz określony sposób opisywania elementów można zapisać i używać go w innych projektach. Wykrywa i opisuje w etykiecie kierunek otwierania drzwi (prawe/lewe), wykrywa sposób otwierania drzwi w zależności od sytuacji (z i do pomieszczenia) oraz szereg innych parametrów, które można zdefiniować indywidualnie. Sortuje, opisuje i etykietuje stolarkę na różne sposoby, w zależności od potrzeb. Sortuje fundamenty konstrukcyjne według ustawień projektanta. Sortuje słupy i belki stalowe z uwzględnieniem otworów i rodzajów przycięć oraz belki i słupy żelbetowe uwzględniając ilości zbrojenia. 

Jak to działa?Więcej informacji oraz pomoc dostępna na stronie producenta:

Zamknij