| | |Menu główne

U-Value

Rozszerzenie, które automatycznie oblicza wartość współczynnika U (współczynnika przenikania ciepła) dla ścian, stropów, dachów, stropów i płyt fundamentowych. Można zaimportować bazę materiałów normowych z określonymi współczynnikami przewodzenia ciepła oraz ciepła właściwego. Wraz z importem materiałów, tworzone są parametry niestandardowe projektu dla istniejących materiałów, dzięki czemu dodatek może obliczyć współczynnik przenikania ciepła dla przegród. Możemy wyeksportować do formatu xls wszystkie przegrody z obliczonym współczynnikiem U.

Jak to działa?Więcej informacji oraz pomoc dostępna na stronie producenta:

Zamknij