| | |Menu główne

Cut Opening

Cut Opening jest pełną wersją narzędzia Cut Opening Free i posiada wszystkie funkcje darmowej wersji. Ponadto potrafi wycinać otwory w belkach i słupach konstrukcyjnych, pracować z linkowanymi plikami Revit, automatycznie łączyć otwory położone blisko siebie, aktualizować położenie otworów po zmianach w przebiegu instalacji. Cut Opening daje możliwość skonfigurowania opcji wycinania otworów z uwzględnieniem np. typu instalacji i przekroju elementu instalacyjnego, oraz pozwala wycinać otwory w miejscach, gdzie elementy instalacyjne nie kolidują ze ścianą na jej pełną szerokość.

Porównanie funkcjonalności wersji darmowej oraz pełnej: 

Cechy porównywanych produktów T4R add-on Cut Opening Free  BIM Solution Cut Opening
Tworzy otwory w miejscach kolizji kanałów, rur, drabinek oraz rur kablowych z ścianami, stropami, dachami i sufitami
Tworzy otwory w miejscach kolizji kanałów, rur, drabinek oraz rur kablowych z belkami i słupami konstrukcyjnymi  
Dodatkowe odsunięcie (powiększenie) otworu
Użytkownik może zmieniać typ i kształt otworu
Odsunięcie (powiększenie) i kształt otworu może być zablokowane
Możliwość modyfikacji/usunięcia istniejących otworów
Działanie z linkowanymi plikami  
Aktualizacja otworów po zmianach wprowadzonych w projekcie  
Pokazuje status zmian (usunięty, utworzony, utworzony nowy, zmiana obiektu nadrzędnego, zmiana pozycji, zmiana wymiarów, zmiana kształtu)  
Możliwość usunięcia małych otworów  
Obsługuje kanały i rury IFC  
Automatyczna nawigacja oraz zakres przekroju (section box) pozwala zobaczyć miejsce wstawianego lub istniejącego otworu  
Możliwość automatycznego łączenia otworów wg zdefiniowanych reguł  
Umożliwia tworzenie otworów w miejscach, w których kanały, rury, drabinki oraz rury kablowe nie przechodzą przez pełną szerokość ścian, stropów i sufitów, a jedynie stykają się z nimi  
Możliwość dołączenia/odłączenia wybranych otworów  
Możliwość odwrócenia drzewa grupowania i odfiltrowanie otworów wg ściany, stropu lub suftu  
Dodaje otwory w ścianach konstrukcyjnych, jeżeli architekt i konstruktor pracują na oddzielnych warstwach ścian  
Działa w trybie modeless. Opcja Modeless pozwala pracować w oknie dialogowym Cut Opening tak jak z osobną aplikacją  

Jak to działa?


Więcej informacji oraz pomoc dostępna na stronie producenta:

Zamknij