| | |Menu główne
zaslepka

Smart Diffusers

Aplikacja nie jest już dostępna.

Smart Diffusers jest najnowocześniejszym oprogramowaniem BIM dla systemów wentylacyjnych o unikalnej zdolności do odczytywania danych w obrazach producenta (.pdf lub .jpg), a następnie łączenia ich z kryteriami projektu w celu modelowania optymalnych typów, liczb i rozkładów fizycznych terminali wentylacyjnych dla dowolnej przestrzeni. Smart Diffusers pozwala na rozmieszczenie terminali w przestrzeniach według wstępnie zdefiniowanych reguł (odstęp pomiędzy elementami, wysięg, minimalna odległość od ściany itp.).

Jak to działa?


Więcej informacji oraz pomoc dostępna na stronie producenta:

Zamknij