| | |Menu główne
zaslepka

Wall Reinforcement

Wall Reinforcement – pojedyncza aplikacja BIM SOLUTION, pozwalająca tworzyć, aktualizować i modyfikować zbrojenie ścian litych, podwójnych i warstwowych w programie Revit. Rozpoznaje kształt ściany i rozprowadza zbrojenie główne i dodatkowe zbrojenie na obwodzie ściany i otworach. Za pomocą zbrojenia ściany można umieścić zbrojenie pionowe, poziome lub ukośne, zbrojenie krawędzi i pręt U / O.

Jak to działa? 

Zamknij