| | |Menu główne
zaslepka

Zawartość T4R ULTIMATE Suite

Poniżej przedstawiono przeznaczenie poszczególnych mini-pakietów wraz z listą aplikacji oraz usług, które są w nich zawarte. Niektóre aplikacje dostępne są w kilku mini-pakietach, dla wybranych pozycji dostępne są warianty wzbogacone o specjalne zastosowania.

Wall Reinforcement – pojedyncza aplikacja BIM SOLUTION, pozwalająca tworzyć, aktualizować i modyfikować zbrojenie ścian litych, podwójnych i warstwowych w programie Revit. Dostępna również w pakietach PRECAST CONCRETE.
1. Wall Reinforcement

PRECAST CONCRETE – pakiet przeznaczony do projektowania prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych.
Zawiera następujące aplikacje:
1. Floor Panel Layout
2. Smart Connections
3. Floor+ (Metal)
4. Smart Walls
5. Sort Mark
6. Smart Assemblies
7. Wall Reinforcement

PRECAST CONCRETE (dla prefabrykowanych garaży) – rozbudowany wariant pakietu PRECAST CONCRETE, przeznaczony szczególnie do projektowania garaży prefabrykowanych.
Zawiera następujące aplikacje oraz usługi:
1. Floor Panel Layout
2. Smart Connections
3. Floor+ (Metal)
4. Smart Walls
5. Sort Mark
6. Smart Assemblies
7. Wall Reinforcement
8. Wstępny plan wdrożenia

MEP HANGERS – mini-pakiet przeznaczony do automatycznego wstawiania wieszaków i podpór do kanałów, rur, korytek kablowych i przewodów w modelu Revit.
Zawiera następujące aplikacje:
1. MEP Hangers
2. Sort Mark

CUT OPENING – mini-pakiet przeznaczony do wycinania otworów w miejscach kolizji instalacji z przegrodami i konstrukcją budynku.
Zawiera aplikacje:
1. Cut Opening
2. Sort Mark

FIRE SPRINKLER – mini-pakiet przeznaczony do (wcześniej nazywane Inteligentnymi zraszaczami) projektowania systemów Tryskaczy przeciwpożarowych wraz z wieszakami lub podporami pod instalacje. Zawiera aplikacje:
1. Fire Sprinkler
2. MEP Hangers
3. Sort Mark

Smart Assemblies – pojedyncza aplikacja BIM SOLUTION, przyspieszająca przygotowanie dokumentacji warsztatowej, poprzez automatyczne tworzenie widoków zespołów i ich wymiarowanie wg określonych reguł.
1. Smart Assemblies

Smart Connections – (poprzednia nazwa Smart Details) pojedyncza aplikacja BIM SOLUTION, pozwalająca wstawić dowolną liczbę elementów bazujących na powierzchni, przez co bardzo szybko można uszczegółowić projekt nawet do poziomu LOD400.
1. Smart Connections

WOOD FRAMING SUITE (WALL, FLOOR, ROOF) – pakiet przeznaczony do projektowania budynków (ścian, stropów i dachów) w konstrukcji drewnianej.
Zawiera aplikacje:
1. Floor Panel Layout
2. Roof Panel Layout
3. Roof+ (Wood) (zastąpiło Rafter+ [Wood])
4. Truss+ (Wood)
5. Floor+ (Wood)
6. Wall+ (Wood)
7. Smart Walls
8. Sort Mark
9. Cut Opening

WOOD FRAMING WALL – uproszczona wersja pakietu WOOD FRAMING SUITE, przeznaczona do projektowania ścian w konstrukcji drewnianej.
Zawiera aplikacje:
1. Wall+ (Wood)
2. Smart Walls
3. Sort Mark
4. Cut Opening

WOOD FRAMING FLOOR – uproszczona wersja pakietu WOOD FRAMING SUITE, przeznaczona do projektowania stropów w konstrukcji drewnianej.
Zawiera aplikacje:
1. Floor Panel Layout
2. Truss+ (Wood)
3. Floor+ (Wood)
4. Sort Mark
5. Cut Opening

WOOD FRAMING ROOF – uproszczona wersja pakietu WOOD FRAMING SUITE, przeznaczona do projektowania dachów w konstrukcji drewnianej.
Zawiera aplikacje:
1. Roof Panel Layout
2. Roof+ (Wood) (zastąpiło Rafter+ [Wood])
3. Truss+ (Wood)
4. Sort Mark
5. Cut Opening

WOOD FRAMING SIPS – rozbudowany wariant pakietu WOOD FRAMING SUITE, przeznaczony szczególnie do projektowania prefabrykowanych paneli izolowanych (structural insulated panels).
Zawiera następujące aplikacje oraz usługi:
1. WOOD FRAMING SUITE (WALL, FLOOR, ROOF)
2. Smart Connections
3. Wstępny plan wdrożenia

WOOD FRAMING OAK – rozbudowany wariant pakietu WOOD FRAMING SUITE, przeznaczony szczególnie do projektowania ciężkich konstrukcji z drewna (np. układy słupowo-ryglowe).
Zawiera następujące aplikacje oraz usługi:
1. WOOD FRAMING SUITE (WALL, FLOOR, ROOF)
2. Smart Connections
3. Wstępny plan wdrożenia

WOOD FRAMING CLT – rozbudowany wariant pakietu WOOD FRAMING SUITE, przeznaczony szczególnie do projektowania elementów z drewna klejonego warstwowo.
Zawiera następujące aplikacje oraz usługi:
1. WOOD FRAMING SUITE (WALL, FLOOR, ROOF)
2. Smart Connections
3. Wstępny plan wdrożenia

CNC Exporter – Hundegger (BVX) – mini-pakiet pozwalający na eksport plików przygotowanych w dowolnej wersji pakietu WOOD FRAMING na obrabiarki CNC.
Zawiera następujące aplikacje oraz usługi:
1. CNC Exporter – Hundegger (BVX)
2. Sort Mark
3. Wstępny plan wdrożenia

CNC Exporter – Randek SPL728 – mini-pakiet pozwalający na eksport plików przygotowanych w dowolnej wersji pakietu WOOD FRAMING na obrabiarki CNC.
Zawiera następujące aplikacje oraz usługi:
1. CNC Exporter – Randek SPL728
2. Sort Mark
3. Wstępny plan wdrożenia

CNC Exporter – Weinmann (BTL) – mini-pakiet pozwalający na eksport plików przygotowanych w dowolnej wersji pakietu WOOD FRAMING na obrabiarki CNC.
Zawiera następujące aplikacje oraz usługi:
1. CNC Exporter – Weinmann (BTL)
2. Sort Mark
3. Wstępny plan wdrożenia

CNC Exporter – Weinmann CAD/CAM Production Line (WUP) – mini-pakiet pozwalający na eksport plików przygotowanych w dowolnej wersji pakietu WOOD FRAMING na obrabiarki CNC.
Zawiera następujące aplikacje oraz usługi:
1. CNC Exporter – Weinmann CAD/CAM Production Line (WUP)
2. Sort Mark
3. Wstępny plan wdrożenia

CNC Exporter – Randek CAD/CAM Production Lines (CDT4) – mini-pakiet pozwalający na eksport plików przygotowanych w dowolnej wersji pakietu WOOD FRAMING na obrabiarki CNC. Zawiera następujące aplikacje oraz usługi:
1. CNC Exporter – Randek CAD/CAM Production Lines (CDT4)
2. Sort Mark
3. Wstępny plan wdrożenia

METAL FRAMING SUITE (WALL, FLOOR, ROOF) – pakiet przeznaczony do projektowania budynków (ścian, stropów i dachów) w konstrukcji stalowej.
Zawiera aplikacje:
1. Floor Panel Layout
2. Roof Panel Layout
3. Roof+ (Metal) (zastąpiło Rafter+ [Metal])
4. Truss+ (Metal)
5. Floor+ (Metal)
6. Wall+ (Metal)
7. Smart Walls
8. Sort Mark
9. Cut Opening

METAL FRAMING WALL – uproszczona wersja pakietu METAL FRAMING SUITE, przeznaczona do projektowania ścian w konstrukcji stalowej.
Zawiera aplikacje:
1. Wall+ (Metal)
2. Smart Walls
3. Sort Mark
4. Cut Opening

METAL FRAMING FLOOR – uproszczona wersja pakietu METAL FRAMING SUITE, przeznaczona do projektowania stropów w konstrukcji stalowej.
Zawiera aplikacje:
1. Floor Panel Layout
2. Truss+ (Metal)
3. Floor+ (Metal)
4. Sort Mark
5. Cut Opening

METAL FRAMING ROOF – uproszczona wersja pakietu METAL FRAMING SUITE, przeznaczona do projektowania dachów w konstrukcji stalowej.
Zawiera aplikacje:
1. Roof Panel Layout
2. Roof+ (Metal) (zastąpiło Rafter+ [Metal])
3. Truss+ (Metal)
4. Sort Mark
5. Cut Opening

CNC Exporter – Howick, Metroll, MetCon, Scottsdale – mini-pakiet pozwalający na eksport plików przygotowanych w dowolnej wersji pakietu METAL FRAMING na obrabiarki CNC.
Zawiera następujące aplikacje oraz usługi:
1. CNC Exporter – Howick, Metroll, MetCon, Scottsdale
2. Sort Mark
3. Wstępny plan wdrożenia

VENTILATED FACADES – uproszczona wersja pakietu METAL FRAMING SUITE, przeznaczona szczególnie do projektowania stalowej konstrukcji wentylowanych fasad.
Zawiera aplikacje oraz usługi:
1. Wall+ (Metal)
2. Sort Mark
3. Smart Connections
4. Wstępny plan wdrożenia

CURTAIN WALLS & PANELS – uproszczona wersja pakietu METAL FRAMING SUITE, przeznaczona szczególnie do projektowania przeszklonych ścian osłonowych.
Zawiera aplikacje oraz usługi:
1. Wall+ (Metal)
2. Sort Mark
3. Smart Connections
4. Wstępny plan wdrożenia

FRAMED PARTITIONS – uproszczona wersja pakietu METAL FRAMING SUITE, przeznaczona szczególnie do projektowania wewnętrznych ścian działowych.
Zawiera aplikacje oraz usługi:
1. Wall+ (Metal)
2. Sort Mark
3. Smart Connections
4. Wstępny plan wdrożenia

SMART BROWSER – dla BIM Menedżerów (MANAGE) – mini-pakiet służący do zarządzania bibliotekami rodzin oraz modelem, przeznaczony dla BIM Menedżerów.
Zawiera aplikacje:
1. Smart Browser Manage
2. BIM Tree Manager

SMART BROWSER– dla Liderów Zespołów (POWER) – pojedyncza aplikacja Smart Browser w wersji Power, ułatwiająca pracę z bibliotekami rodzin, przeznaczona dla Liderów Zespołów.
1. Smart Browser Power

SMART BROWSER – dla Członków Zespołów (SIMPLE) – pojedyncza aplikacja Smart Browser w wersji Simple, ułatwiająca pracę z bibliotekami rodzin, przeznaczona dla Członków Zespołów.
1. Smart Browser Simple

Zamknij