| | |Menu główne

przeszkoliliśmy już

54 521

osób

Szkolenie / Kurs AutoCAD – Drukowanie w programie

Cena netto: 800,00 zł
Cena (23% VAT): 984,00 zł
Cena dla studentów netto: 451,22 zł
Cena dla studentów (23% VAT): 555,00 zł

Kurs przeznaczony dla użytkowników programu AutoCAD i AutoCAD LT, którzy mają problemy z nowym interfejsem wydruku. Po zakończeniu kursu użytkownik potrafi przygotować rysunek do wydruku, skonfigurować ustawienia urządzenia drukującego i przypisać odpowiednią tablicę stylów wydruku.

Czas trwania: 7 godzin

Szczegółowy program szkolenia

Tworzenie nowego arkusza w rysunku: kreator arkuszy; tworzenie arkusza użytkownika; ustawienia arkusza; importowanie arkusza z szablonu lub innego rysunku.

Rzutnie ruchome w arkuszu: tworzenie rzutni; przypisywanie widoków do rzutni; skalowanie rzutni; zmiany rozmiaru, położenia i sposobu wyświetlania rzutni; zarządzanie widocznością warstw w rzutniach;obracanie widoków w rzutniach.

Dodawanie obiektów w przestrzeni papieru: adnotacje tekstowe; wymiarowanie; blok tabelki rysunkowej; obiekty rastrowe;

Zestaw arkuszy (od AutoCAD 2005): tworzenie zestawu arkuszy; automatyczne opisywanie tabeli rysunkowej; automatyczne tworzenie rzutni z wybranym widokiem w określonej skali; automatyczne opisywanie nowej rzutni; zarządzanie arkuszami należącymi do zestawu; automatyczne tworzenie spisu rysunków i jego aktualizacja; drukowanie zestawu arkuszy.

Tablice stylu wydruku CTB: ustawianie domyślnej tablicy stylu wydruku dla nowych rysunków; tworzenie nowej tablicy stylu wydruku; zmiana tablic stylów wydruku; przypisywanie tablicy stylów wydruku do arkusza; zmiana ustawienia rysunku z stb na ctb.

Tablice stylu wydruku STB: ustawianie domyślnej tablicy stylu wydruku dla nowych rysunków; tworzenie nowej tablicy stylu wydruku;zmiana tablic stylów wydruku; przypisywanie tablicy stylów wydruku do arkusza; przypisanie stylu wydruku do warstwy lub obiektu; konwersja tablicy CTB na tablicę STB; zmiana ustawienia rysunku z ctb na stb.

Wydruk do pliku DWF: tworzenie arkusza z marginesami wydruku wybranej drukarki; umieszczanie uwag w pliku DWF w programie Autodesk Design Review i wczytywanie ich w programie AutoCAD; automatyczne ustalanie różnic pomiędzy wydrukowanymi rysunkami; drukowanie wszystkich lub wybranych arkuszy do jednego pliku dwf; dołączenie plików DWF jako odnośników zewnętrznych.

Drukowanie 3D: drukowanie do 3D DWF, podstawowe uwagi do przygotowania modeli do drukowania na drukarkach 3d.

Inne kursy, które mogą Ciebie zainteresować

Szkolenie / Kurs Revit Architecture – Stopień I

Kurs Revit Architecture stopień I przeznaczony dla początkujących użytkowników programu Revit Architecture. Użytkownik poznaje sposób pracy z podstawowymi obiektami programu, które są wykorzystywane prawie w każdym projekcie takimi jak: ściany, stropy, drzwi, dachy i schody. Czas trwania: 21 godzin Szczegółowy program szkolenia Wprowadzenie do interfejsu programu: • Menu Toolbar • Przeglądarka projektu • palety narzędziowe

więcej

Szkolenie / Kurs Autodesk Inventor – Stopień I

Kurs Autodesk Inventor – Stopień I obejmuje wszystkie etapy pracy projektanta-mechanika: od sprawnego modelowania parametrycznych części, poprzez adaptacyjne projektowanie zespołów, po automatyczne generowanie dokumentacji warsztatowej i tworzenie prezentacji. Szkolenie przedstawia filozofię programu, metodykę pracy, interfejs Autodesk Inventor oraz struktura aplikacji. Czas trwania: 21 godzin Szczegółowy program szkolenia Tworzenie i praca z projektem w Autodesk Inventor

więcej

Szkolenie / Kurs AutoCAD – Stopień I

Profesjonalne szkolenie AutoCAD to szansa na zdobycie unikalnej wiedzy i opanowanie praktycznych umiejętności obsługi najpopularniejszego oprogramowania CAD. Kurs kończy się zdobyciem przez uczestnika międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego zdobyte kompetencje. Kurs AutoCAD stopień I przeznaczony dla początkujących użytkowników programu AutoCAD. Na szkoleniu użytkownik poznaje podstawowe obiekty wektorowe – zdobywa umiejętności ich tworzenia i modyfikacji. Ponad to użytkownik

więcej
Zamknij